projekt

ICARER

iCarer (projekt razvoja IKT platforme za neformalne oskrbovalce starejših)

V današnji starajoči se družbi se pojavlja potreba po specializirani oskrbi za tiste starejše, ki želijo izboljšati kakovost življenja doma. Sodobna družba, ki prepoznava obveznosti pri skrbi za svoje starejše občane, mora razvijati nove in inovativne pristope k takšni oskrbi.

Projekt iCarer bo razvil bolj oseben pristop, nov model varstva oziroma platformo t.i. »virtualni skrbnik«, ki bo nudil podporo neformalnim oskrbovalcem, nadziral aktivnosti dnevne oskrbe na domu in predlagal načine za zboljšanje teh oblik oskrbe. V projektu bomo tudi vzpostavili storitev e-učenja in gradili mrežo neformalnega izobraževanja za neformalne oskrbovalce.

Partnerji v projektu so ponudniki storitev oskrbe na daljavo, univerze, inštituti za varovanje zdravja, podjetja, ki razvijajo IKT rešitve iz Španije, Velike Britanije, Irske, Poljske in Belgije.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Jožef Gašperšič, e-naslov: , tel. štev. 041 627 121

Koordinatorica projekta je Dijana Lukić, e-naslov: , tel. štev. 01/620 54 82

Več o projektu na spletni strani: http://icarer-project.eu/