projekt

MOSTOVI ZA EVROPO

MOSTOVI ZA EVROPO (Ältere bauen mit Jüngeren Brücken für Europa)

Cilji projekta so sledeči:

- Spodbujati aktivno udeležbo mladih v demokratičnih procesih k razvoju evropskega sodelovanja, z dialogom in izmenjavo mlajših s starejšimi ljudmi, ki lahko bistveno prispevajo pri njihovi poklicni in življenjski izkušnji
- Spodbujanje socialne vključenosti in socialne blaginje mladih s krepitvijo dialoga med generacijami in medsebojne podpore pri poučevanju in učenju procesov ter pri vsakdanjem življenju
- Nadaljnji razvoj prostovoljnega dela in aktivne udeležbe starejših v skupni Evropi
- Aktivna udeležba starejših v medkulturnih medgeneracijskih usposabljanjih za izboljšanje IT in jezikovnih spretnosti
- Krepitev motivacije mladih za vseživljenjsko učenje skozi vzor starejših
- Spodbujanje razvoja talentov na področju tehnologije, znanosti, računalništva in ekonomije s strokovnimi izkušnjami, upokojenih strokovnjakov.
- Spodbujanje socialnega dialoga, s povečanjem obojestranskega interesa druge generacije
- Nadaljnji razvoj medsebojnega medgeneracijskega učenja v različnih učnih situacijah
- Razvoj skupnih mednarodnih priporočil za politiko na različnih ravneh, s poudarkom na medgeneracijskem učenju, ki ima veliko prihodnost in ki bi moral imeti več podpore

Skozi dialog s politiki v posameznih državah ter na podlagi priporočil, naj bi se ti zavedali svoje odgovornosti za oblikovanje primernega okvira za kooperativno sodelovanje med vsemi generacijami in predlagati rešitve.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Anton Jezernik, e-naslov:

Koordinator na terenu je Anton Rifelj, e-naslov:

Koordinatorica projekta na ZDUS-u je Anja Šonc: , tel. štev.: 01/519-41-17.

Več o projektu na spletni strani: http://www.bruecken-fuer-europa.eu/