projekt

HELPS

HELPS (bivanje starejših)

Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European Cities

Mednarodni projekt, ki se ukvarja z bivanjem starejših, in je sofinanciran v okviru programa Centralna Evropa iz evropskega regionalnega razvojnega sklada.

ZDUS je slovenski partner, pridruženi partner pa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Tomaž Banovec, e-naslov: .

Koordinatorica projekta je Alenka Ogrin, e-naslov: , tel.štev.: 01/620 54 80.

Več o projektu na spletni strani: http://www.helps-project.eu/

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF