projekt

STOP VI.E.W.

STOP VI.E.W.

Ustavimo nasilje nad starejšimi ženskami

Nasilje nad starejšimi (starejšimi ženskami) je še vedno družbeni in kulturni tabu, ki ostaja skrit za štiri stenami . STOP VI.E.W. je projekt s katerim želimo opozoriti na pereče vprašanje nasilja nad starejšimi ženskami ter povečati družbeno zavedanje o tem problemu. Z vrsto izobraževanj prostovoljcev, ki se na terenu soočajo s primeri nasilja, in skupinami za samopomoč bomo krepili socialno mrežo starejših in ozaveščali o oblikah pomoči.

Združimo moči v boju proti nasilju!

Vodja projekta v okviru ZDUS je Anka Ostrman, e-naslov: , tel. štev.: 041/408 415.

Koordinatorica projekta je Dijana Lukić: , tel. štev.: 01/620 54 82.

 

Izvedba projekta je nastala s finančno podporo programa Evropske komisije Daphne III. Vsebina projekta je izključno v pristojnosti »Auser Regionale Lombardia« in v nobenem pogledu ne izraža stališč Evropske komisije.