projekt

LENA

LENA

Učenje po meri starejših ljudi

V projektu LENA je konzorcij šestih projektnih partnerjev sodeloval pri oblikovanju novih učnih možnosti za starejše odrasle. Projektna skupina je skušala razviti panevropski pristop k učenju, ki v vse faze učenja vključuje udeležence (starejše odrasle) in prenesti težišče izobraževanja iz učitelja/izobraževalca na starejše odrasle, ki imajo različne učne potrebe. Projekt je bil izpeljal v letih 2008 – 2010.

Vodja projekta v okviru ZDUS je Irena Koželj Levičnik, e-naslov:

Koordinatorica projekta je Alenka Ogrin: , tel.štev.: 01/620 54 80.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.bia-net.org/en/lena.html