Pomembni dokumenti

 
ANALITSKA POROČILA POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPOV:

Analitsko poročilo DS3 - podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje

Analitsko poročilo DS4 - predupokojitvene aktivnosti

Analitsko poročilo DS4 - preventiva pred padci

Analitsko poročilo DS5 - podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba

ZDUS-OVI PRISPEVKI

Aktivno in zdravo staranje, bivanje in transport
Opolnomočenje starejših
Predlogi ciljne skupine za zmanjšanje diskriminacije in nasilja nad starejšimi
Kako izboljšati medgeneracijsko sožitje v Sloveniji
Kako se lotiti zmanjšanja bremena demence za posameznika, družino

PRIPOROČILA S PREDLOGI UKREPOV ZA POLITIČNE ODLOČEVALCE ZA POSAMEZNE VSEBINSKE SKLOPE:

Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje

Predupokojitvene aktivnosti

Preventiva pred padci

Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba 

TIPOLOGIJA DELEŽNIKOV PROJEKTA AHA.SI, MREŽENJE IN KOMUNIKACIJA:

Teoretični okvir za mreženje projekta AHA.SI - tipologija deležnikov

Poročilo o mreženju

Poročilo o komunikaciji in diseminaciji

PODATKOVNE ZBIRKE IN KAZALNIKI ZA INDEKS AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA 

Poročilo: Podatkovne zbirke in kazalniki za AAI


POROČILA S STROKOVNIH SREČANJ: 

Poročilo s strokovnega posveta, 17. junij 2014, Ljubljana

Poročilo s strokovnega posveta, 8. januar 2015, Ljubljana

Poročilo s strokovnega posveta, 17. in 18. junij 2015,  Ljubljana

Poročilo s strokovnega posveta, 18. november 2015, Ljubljana

Poročilo Povezovalnega srečanja, 27. januar 2016, Ljubljana

BILTENI: 

BILTEN, jesen 2014

BILTEN, zima 2015

BILTEN, pomlad 2015

BILTEN, jesen 2015

BILTEN, zima 2016

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA:
 
 
PROMOCIJSKA GRADIVA: 
 
 

Opis projekta AHA.SI