Novice

05.10.2016 Poročilo Eurofound-a: Extending working lives through flexible retirement schemes

05.10.2016 Poročilo Eurofound-a: Extending working lives through flexible retirement schemes

20.06.2016 Poletna šola 2016

20.06.2016 Študijski obisk EuroHealthNet-a

20.06.2016 Obeležitev Ottawske deklaracije - 6. 7. 2016 na NIJZ

28.03.2016 Končni izdelki projekta AHA.SI

25.03.2016 Zakaj ne grem več v družbo? Inkontinenca oži naš socialni prostor.

24.03.2016 AHA.SI Bilten marec 2016

03.03.2016 Posvet o vlogi lokalne skupnosti pri razvijanju in koordinaciji oblik pomoči starejšim/dolgotrajne oskrbe

02.02.2016 Vabilo županom na posvet o oskrbi starejših - projekt AHA.SI

21.12.2015 Povezovalno srečanje projekta AHA.SI

09.12.2015 Opolnomočenje starejših – utrinki iz delavnice AHA.SI

30.11.2015 Vsem bi morali omogočiti aktivno in zdravo starost v domačem okolju

20.11.2015 "Slovenija potrebuje strategijo, da bi omogočili kakovostno in aktivno staranje prebivalstva"

19.11.2015 Staranje prebivalstva - predlogi ukrepov za Slovenijo

13.11.2015 Gradiva za konferenco s predlogi ukrepov - AHA.SI

11.11.2015 Regijsko srečanje AHA.SI: Izzivi staranja v novogoriški regiji

22.10.2015 Vabilo in program konference AHA.SI, 18. november 2015

02.10.2015 Video "Skupaj še korak dlje - staranje prebivalstva"

28.09.2015 AHA.SI Bilten jesen 2015

25.09.2015 Vabilo na okroglo mizo: Izziv demografskih sprememb z vidika projekta AHA.SI

27.07.2015 Svet za vprašanja starejših občanov v Mestni občini Ljubljana

19.06.2015 Predstavitve in zaključki ZDUS-ovih delavnic na 3. konferenci AHA.SI

18.06.2015 Staranje prebivalstva – kako izbrati učinkovite ukrepe?

11.06.2015 Gradivo za 3. konferenco AHA.SI - sklop Demografski prehod v Sloveniji, starejši, zdravje, bivanje in transport

15.05.2015 Vabilo na tretje strokovno srečanje AHA.SI, 17. in 18. junij 2015

01.04.2015 Indeks aktivnega staranja

20.02.2015 AHA.SI konferenca, 17. in 18. junij 2015

30.01.2015 Bilten Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

13.01.2015 Postajamo družba starejših. Smo na to pripravljeni?

13.01.2015 Spletna stran projekta AHA.SI

09.01.2015 Drugi delovni posvet projekta

26.11.2014 Vabilo na delovni posvet projekta AHA.SI, 8. 1. 2015

21.10.2014 Vprašanja o starosti za objavo v reviji »Eko dežela«

18.06.2014 AHA.SI - Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

09.06.2014 Vabilo na posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

04.06.2014 Projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji