Komisija za tehnično kulturo

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):
 
Predsednik komisije: Branko Suhadolnik
 
Podpredsednica komisije: Zdenka Bevc Škof
 
Članice in člani komisije: Nevenka Vidmar, Marija Turk, Viljem Šetar
 
Strokovna podpora komisiji: Kaja Klun