Komisija za gospodarstvo in turizem

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Področje gospodarstva:
  • spremlja delovanje, poslovanje in razvoj Zveze društev upokojencev Slovenije,
  • spremlja razvoj in investicijske načrte Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in s tem v zvezi pripravlja stališča in mnenja za Upravni odbor ZDUS,
  • spremlja gospodarjenje s sredstvi namenjenimi pokojninski blagajni,
  • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo gmotni položaj upokojencev,
  • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
  • skrbi za promocijo Diners Club ZDUS kartice,se seznanja z novitetami in poslovanjem s kartico in pridobiva potencialne nove parterje za vezavo ugodnosti na kartico.
Področje turizma:
  • pripravlja smernice za organiziranje izletniške dejavnosti DU, ki bodo skladne z zakonodajo s tega področja,
  • pripravlja ponudbe za meddruštvene izmenjave z obiskom kraja in lokalnih znamenitosti z namenom promocije DU in ustvarjanja medsebojnih povezav.

Predsednik komisije: Jožko Čuk

Podpredsednicakomisije: Cirila Surina Zajc
 
Članice in člani komisije: Anka Sotlar, Marjan Malek, Marijan Kajzba, Andrej Cetinski

Strokovna podpora komisiji: Urška Borak