Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):
 
Kadrovske zadeve:
Organizacijske zadeve:
Statutarne zadeve:
Predsednica komisije: Karolina Vida Rozman
 
Podpredsednica komisije: Andreja Ravnikar
 
Članice in člani komisije: Ana Bilbija, Cvetka Vrabič, Drago Stokavnik, Evgen Primožič, Stanko Kranvogel
 
Strokovna podpora komisiji: Nika Antolašić