Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2015-2019

Zapisnik 24. redne seje KKOSZ 07.05.2019

Zapisnik 21. korespondenčne seje KKOSZ 03.04.2019

Zapisnik 23. redne seje KKOSZ 11.03.2019

Zapisnik 20. korespondenčne seje KKOSZ 16.01.2019

Zapisnik 19. korespondenčne seje KKOSZ 10.12.2018

Zapisnik 22. redne seje KKOSZ 27 11 2018

Zapisnik 21. redne seje KKOSZ_18_10_2018

Zapisnik 20. redne seje KKOSZ_17_09_2018

Zapisnik 18. korespondenčne seje KKOSZ_16_07_2018

Zapisnik 17. korespondenčne seje KKOSZ_22_06_2018

Zapisnik 19. redne seje KKOSZ_10_05_2018

Zapisnik 18. redne seje KKOSZ_03_04_2018

Zapisnik 17. redne seje KKOSZ_13_02_2018

Zapisnik 16. korespondenčne seje KKOSZ_18_01_2018

Zapisnik 16. redne seje KKOSZ_21_11_2017

 Zapisnik 15. korespondenčne seje KKOSZ_13_11_2017

Zapisnik 14. korespondenčne seje KKOSZ_23_10_2017

Zapisnik 15. redne seje KKOSZ_17_10_2017

Zapisnik 14. seje KKOSZ 11 9 2017

Zapisnik 12. korespondenčne seje KKOSZ 28 8 2017
Zapisnik 11. korespondenčne seje KKOSZ 18 7 2017
Zapisnik 10. korespondenčne seje KKOSZ 9 6 2017
Zapisnik 9. korespondenčne seje KKOSZ 15 5 2017
Zapisnik 8. korespondenčne seje KKOSZ 11 5 2017

Zapisnik 13. seje KKOSZ 9 5 2017

Zapisnik 7. korespondenčne seje KKOSZ 14 4 2017

Zapisnik 6. korespondenčne seje KKOSZ 4 4 2017
Zapisnik 5. korespondenčne seje KKOSZ 24 3 2017
Zapisnik 4. korespondenčne seje KKOSZ 16 2 2017
Zapisnik 12. seje KKOSZ 3 2 2017

Priloga programu dela KKOSZ 2017

Program dela KKOSZ 2017

Poročilo o delu KKOSZ 2016

Zapisnik 11. seje KKOSZ 8 12 2016

Zapisnik 10. seje KKOSZ 2 11 2016

Zapisnik 9. seje KKOSZ 25 8 2016

Zapisnik 1. izredne seje KKOSZ 22 6 2016

Zapisnik 8. seje KKOSZ 13 6 2016

Zapisnik 7. seje KKOSZ 


Zapisnik 6. seje KKOSZ 21 4 2016

Zapisnik 5. seje KKOSZ 23 3 2016
Zapisnik 4. seje KKOSZ 10 2 2016
Zapisnik 3. seje KKOSZ 30 11 2015
Zapisnik 2. seje KKOSZ 22 10 2015
Zapisnik 1. seje KKOSZ 12 10 2015
Zapisnik 1. kor. seje KKOSZ 15 6 2015

Program dela kadr. kom. 2016

Poročilo o delu kadr. kom. 2015

Sklep o ust kom. za kadr., organ. in statutarne zadeve 2015-2019 

OBDOBJE 2011-2015

KOMISIJA ZA KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Zapisnik 20 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 19 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 18 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 16 seje kom. za KADR. 11 2 2015

Program dela kadr. kom. 2015

Poročilo o delu kadr. kom. 2014

Zapisnik 17 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 16 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 15 kor. seje kom. za KADR.

Priloga k zapisniku 15 seje kom. za KADR.

Zapisnik 15 seje kom. za KADR. 7 10 2014

Zapisnik 14 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 14 seje kom. za KADR. 30 5 2014

Zapisnik 13 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 13 seje kom. za KADR. 10 3 2014

Program dela kadr. kom. 2014

Poročilo o delu kadr. kom. 2013

Zapisnik 12 seje kom. za KADR.
Zapisnik 11 seje kom. za KADR.
Zapisnik 11 kor. seje kom. za KADR.
Zapisnik 10 seje kom. za KADR.

Zapisnik 9 seje kom. za KADR.

Zapisnik 8 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 7 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 8 seje kom. za KADR.

Zapisnik 6 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 5 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 4 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 3 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 7 seje kom. za KADR.

Zapisnik 2 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 6 seje kom. za KADR.

Zapisnik 5 seje kom. za KADR.

Zapisnik 4 seje kom. za KADR.

Zapisnik 3 seje kom. za KADR.

Zapisnik 2 seje kom. za KADR.

Zapisnik 1 kor. seje kom. za KADR.

Zapisnik 1 seje kom. za KADR.

Program dela kadr. kom. 2013

Poročilo o delu kadr. kom. 2012

Program dela kadr. kom. 2012

Sklep o ust kom. za kadr. 2011-2015


STATUTARNA KOMISIJA

Načrt dela STAT. komisije 2015
 
Poročilo o delu STAT. komisije 2014
 
Zapisnik 8 seje STATUTARNE komisije 29 10 2014
 
Zapisnik 7 seje STATUTARNE komisije 7 10 2014
 
Zapisnik kor. seje STATUTARNE komisije 1 7 2014
 
Zapisnik 6 seje STATUTARNE komisije
 
Poročilo o delu STAT. komisije 2013
 
Zapisnik 5 seje STATUTARNE komisije
Zapisnik 4 seje STATUTARNE komisije
Zapisnik 3 seje STATUTARNE komisije
 
Zapisnik 1 seje STATUTARNE komisije
 
Sklep o ust. statut. kom. 2011-2015