Komisija za kulturo

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):
 
Predsednik komisije: Franc Gombač
 
Podpredsednicakomisije: Ivana Ivica Slabe
 
Članice in člani komisije: Danica Kocet, Karol Zagorc, Drago Koletnik
 
Strokovna podpora komisiji: Dijana Lukić

 

SPOŠTUJMO AVTORSKO PRAVICO

Zveza društev upokojencev Slovenije ima z IPF urejene medsebojne obveznosti.