Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Splošno:

Področje športa:

Področje rekreacije:

Področje gibalne kulture:

Predsednik komisije: Stanislav Lipuš

Podpredsednik komisije: Mirko Plaznik

Člani komisije: Jože Kozina, Marjan Hribar, Vlado Jurišič

Strokovna podpora komisiji: Karmen Šparovec Terekhov