Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Splošno:

Področje izobraževanja:

Področje publicitete:

Področje informatike:

Predsednik komisije: Milan Osterc

Podpredsednik komisije: Branko Medik

Članice in člani komisije: Boža Ojsteršek, Janez Kastelic, Janez Ferjan 

Strokovna podpora komisiji: Lara Valič