Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2015-2019

Zapisnik 7. seje komisije IZOBR. PUBL. in INFORM.

Zapisnik 6. seje komisije IZOBR. PUBL. in INFORM.

Zapisnik 5. seje komisije IZOBR. PUBL. IN INFORM

Zapisnik 4. seje komisije IZOBR. PUBL. IN INFORM.

Zapisnik 3 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.
Zapisnik 2 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.

Program dela komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM. 2017

Poročilo o delu komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM. 2016

Zapisnik 1 seje komisije IZOBR, PUBL. IN INFORM.

Sklep o ust. kom. za izobr., publ. in informatiko 2015-2019

OBDOBJE 2011-2015

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN PUBLICITETO

Program dela komisije IZOBR 2015

Poročilo o delu komisije IZOBR 2014

Zapisnik 4. seje komisije IZOBR 10 5 2013

Zapisnik 3 seje komisije IZOBR

Zapisnik 2 seje komisije IZOBR

Zapisnik 1 seje komisije IZOBR

Program dela komisije IZOBR 2013

Poročilo o delu komisije IZOBR 2012

Sklep o ust. kom. za izobraz. 2011-2015

KOMISIJA ZA INFORMATIKO

Program dela IT komisije 2015
 
Poročilo o delu IT komisije 2014
 
Zapisnik 9 seje komisije IT 27 11 2014
 
Zapisnik 8 seje komisije IT 21 10 2014
 
Izvajalske organizacije
 
Neaktivna DU v programu st za st v l. 2014
 
Poročilo kom. za inf. S+S na IKT 21.10.2014
 
Zapisnik 7 seje komisije IT 11 2 2014
 
Program dela IT komisije 2014
 
Poročilo o delu IT komisije 2013
 
Zapisnik 6 seje komisije IT 8 4 2013
 
Zapisnik 5 seje komisije IT
 
Zapisnik 4 seje komisije IT
 
Zapisnik 3 seje komisije IT
 
Zapisnik 2 seje komisije IT
 
Zapisnik 1 seje komisije IT
 
Program dela IT komisije 2013
 
Poročilo o delu IT komisije 2012
 
Program dela IT komisije 2011-2015
 
Sklep o ust. kom. za informatiko 2011-2015