Ekspertna skupina za zdravstvo

 Ekspertna skupina opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Predsednica ekspertne komisije: Rosvita Svenšek

Članice in člani komisije: Marjan Česen, Slavica Ritonja, Daniela Mörec, Rudolf Ladika  
 
Strokovna podpora komisiji: Sabina Črnila