Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2019 - 2023

Zapisnik konstitutivne in 1. redne seje_november 2019

OBDOBJE 2015-2019

Zapisnik 5. korespondenčne seje KŠRGK_9_10_2018

Zapisnik 5. seje KŠRGK_5_12_2017

Zapisnik 4. seje KŠRGK 20_03_2017

Zapisnik 4. korespondenčne seje KŠRGK 

Zapisnik 3. seje KŠRGK 23 11 2016

Zapisnik 1. kor. seje KŠRGK avgust 2016
Zapisnik delovnega sestanka KŠRGK z dne 3. 8. 2016

Zapisnik 2. seje KŠRGK 20 4 2016
Zapisnik 1. seje KŠRGK 27 1 2016

Zbornik kongresa športa za vse

OKS zgibanka - RECEPT

Poročilo o delu kom. za ŠPORT 2015

Sklep o ust. kom. za šport 2015-2019

OBDOBJE 2011-2015

Skupna uvrstitev DŠI 2015

Rezultati DŠI 2015

Poročilo o delu kom. za ŠPORT 2015

Pravila športnih iger ZDUS 2015

Obrazec prijava za organizacijo DŠI
 
Obrazec poročilo o izvedbi PŠI
 
Finančno poročilo PŠI

Program dela kom. za ŠPORT 2015

Poročilo o delu kom. za ŠPORT 2014

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023

Zapisnik delovne skupine 29 5 2014

Nekaj sklepov delovne skupine 29 05 2014

Obrazec finančnega poročila PŠI

Nekaj sklepov delovne skupine 16 04 2014

Program dela kom. za ŠPORT 2014

Zapisnik 4 seje komisije ŠPORT 5 2 2014

Zapisnik seje delovne skupine 06 11 2013

Kores seja nekaj obvestil članom 6 11 2013

Sklepi 3. seje komisije za PZDU 15 1 2013

Zapisnik 3 seje komisije ŠPORT 15 1 2013

Zapisnik 2 seje komisije ŠPORT

Zapisnik 1 seje komisije ŠPORT

Program dela kom. za ŠPORT 2013

Poročilo o delu kom. za ŠPORT 2012

Sklep o ust. kom. za šport 2011-2015

 

Zabeležka posveta, Kokrica 29 10 2013

Nova pravila kegljanja s kroglo na vrvici 3 6 2013

Zapis sestanka o Srbiji 08 08 2012

Obvestilo organizatorjem DSI 2012

Zabeležka ob posvetu Predsednikov PZDU Zreče 30 05 2012

Obvestilo organizatorjem DP 2012

Pravila športnih iger 2012 ZDUS

Bilten športnih iger 2011