Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2015-2019

Program dela komisije za tehn. kulturo 2017

Poročilo o delu komisije za tehn. kulturo 2016

Sklep o ust. kom. za teh. kult. 2015-2019

OBDOBJE 2011-2015

Program dela komisije za tehn. kulturo 2015

Poročilo o delu komisije za tehn. kulturo 2014

Program dela komisije tehn. kulturo 2014

Zapisnik 1 seje komisije TEHN. KULT.

Sklep o ust. kom. za teh. kult. 2011-2015