Zbor članov

Najvišji organ zveze je zbor članov. Volitve predstavnikov v Zbor članov se opravijo v PZDU na predlog organizacij upokojencev in sicer na podlagi meril, ki jih za vsak volilni Zbor članov sprejme Upravni odbor tako, da vsak predstavnik predstavlja najmanj 5.500 članov upokojenskih organizacij.

Zbor članov ZDUS je na seji dne, 29. 6. 2016, izvolil Janeza Sušnika, upokojenega varnostnega inženirja, za predsednika ZDUS do izvolitve novega predsednika na nadomestnih volitvah oziroma največ za čas enega leta.