Pomembni dokumenti

Zapisnik 13. volilnega Zbora članov ZDUS 20.06.2019

Zapisnik 29. rednega Zbora članov ZDUS 18 12 2018

Vsebinski načrt dela ZDUS za leto 2019

Zapisnik 28. rednega Zbora članov ZDUS 21_6_2018

Zapisnik 27. rednega Zbora članov ZDUS_15_12_2017

Vsebinski načrt ZDUS za leto 2018 sprejet na Zboru Članov ZDUS_15_12_2017

Zapisnik Zbora članov ZDUS 29 6 2017

Zapisnik 1. kor. seje Zbora Članov ZDUS 14 2 2017

Razpis nadomestnih volitev 2017 in izjava kandidata 

Izvedbeni načrt aktivnosti ZDUS za leto 2017

Zapisnik Zbora članov ZDUS 15 12 2016

Priloga 1 - poslovnik VZČ

Priloga 2 – delegati
Priloga 4 - program ZDUS za leto 2017
Priloga 6 - pripombe PZDU Šaleške

Zapisnik Zbora članov ZDUS 29 6 2016

Vsebinski načrt ZDUS za leto 2016

Zapisnik Zbora članov ZDUS 15 12 2015

Zapisnik Zbora članov ZDUS 24 6 2015

Zapisnik Zbora članov ZDUS 19 8 2014

 Zapisnik Zbora članov ZDUS 16 7 2013