Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja vse tekoče in sprotne naloge na podlagi in v mejah sklepov in smernic, sprejetih na zboru članov ter pripravlja predloge sklepov, programov in drugih aktivnosti, za katere je pristojen zbor članov. Sestavlja ga 13 predsednikov pokrajinskih zvez, predseduje pa mu vsakokratni predsednik/ca ZDUS.

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

Janez Sušnik - predsednik ZDUS

Zdenka Jan – PZDU Celje

Dušan Kraševec – PZDU Dolenjske in Bele krajine

Zdravko Malnar – PZDU Gorenjske

Mirko Miklavčič – PZDU Južno Primorske

Željko Kljajić – PZDU Koroške

Vijola Bertalanič – PZDU Pomurje

Jožef Žnidarič - PZDU Posavje

Zlatko Martin Marušič – PZDU Severne Primorske

Franc Hojnik – PZDU Spodnje Podravje

Franc Vedenik – PZDU Šaleške

Milan Zmrzlak – PZDU Zasavje