Aktualno

Zakaj bi morala društva in organizacije za izobraževanje odraslih delati skupaj?

26.01.2015

              

Zakaj bi morala društva in organizacije za izobraževanje odraslih delati skupaj?

Učenje kot aktivnost za izboljšanje splošnega dobrega počutja starejših je pogosto prezrto. Če bi to postalo del tudi drugih aktivnosti in bilo bolj vseživljenjsko naravnano, bi na ta način lahko povečali udeležbo starejših in prispevali k dvigu kakovosti njihovega življenja. Da bo izkušnja z učenjem in izobraževanjem pozitivna za vse udeležence, je dobro sodelovati z različnimi organizacijami za izobraževanje odraslih. Poglejmo še nekaj razlogov zakaj je potrebno posredovanje med društvi in izobraževalnimi organizacijami?
 
  • Učenje v povezavi z drugimi dejavnostmi spodbuja neodvisnost, samostojnost in udeležbo v aktivnostih v pozni življenjski dobi in ima dolgotrajne učinke za posameznika, sodelujočo organizacijo in širšo družbo.
  • Društva lahko igrajo izjemno pomembno vlogo pri doseganju in motiviranju starejših odraslih, za katere je udeležba v učenju izziv. Ti starejši odrasli morda ne razumejo koristi udeležbe in se morda ne radi učijo nečesa novega. V društvih so bolj vešči komunikacije s sovrstniki in lažje pojasnijo prednosti udeležbe in nudijo občutek varnosti in kontinuiteto, ki je ključna, ko pristopamo k novim izkušnjam.
  • Organizacije izobraževanja odraslih potrebujejo podporo pri ugotavljanju, zakaj se ljudje ne udeležujejo izobraževanj in društva so lahko pomemben vir informacij.
  • Društva lahko ponudijo neprecenljive podatke o svojih uporabnikih in o vrstah učenja, ki so jim lahko privlačna. Skupne akcije z izobraževalnimi organizacijami odraslih lahko privedejo do oblikovanja takšnih učnih programov, ki se odzivajo na specifične potrebe marginaliziranih skupin in pomenijo dodano vrednost.
  • Mreženje in medsektorsko delo odpira priložnosti za izmenjavo dobrih praks, sodelovanje, lobiranje, vplivanje in zagotavljanje financiranja dejavnosti.
 
Povzeto iz knjižice nasvetov MATURE – Učenje v pozni življenjski dobi za vse
 
Projektna skupina MATURE

 

aktualno vse

03.02.2015 - Prednosti in slabosti staranja

26.01.2015 - Zakaj bi morala društva in organizacije za izobraževanje odraslih delati skupaj?

28.10.2014 - Program usposabljanja MATURE za izobraževalce starejših

20.10.2014 - Izšla je knjižica nasvetov MATURE – Učenje v pozni življenjski dobi za vse

22.09.2014 - Zaključna konferenca projekta MATURE v Hamburgu

22.09.2014 - MATURE o odnosu do učenja

29.04.2014 - Zgodba iz Svetega Tomaža - kako smo aktivirali upokojence in starejše brezposelne

05.03.2014 - Zaključna konferenca projekta MATURE

10.12.2013 - MATURE in STAREJŠI ZA STAREJŠE skupaj

30.10.2013 - Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013

15.07.2013 - MATURE na Poljskem

06.03.2013 - Drugi projektni sestanek projekta MATURE

14.02.2013 - Prvi projektni sestanek projekta MATURE