Aktualno

Prednosti in slabosti staranja

03.02.2015

              

Prednosti in slabosti staranja

V množici starajoče se populacije ali starejših se vedno najdejo tisti, ki se ne dojemajo kot socialno izključeni, a so na žalost lahko s strani družbe na več načinov diskriminirani. Obstajajo številne prednosti staranja: modrost, izkušnje, samozavest, motivacija, znanje in sposobnost medgeneracijskega povezovanja. Tudi družba, ki zna izkoristiti potencial starajočega se prebivalstva, lahko uživa številne prednosti, kot so veščine, razumevanje, predanost in kontinuiteta.
 
Prevladuje miselnost, da staranje in starajoča se družba predstavljata težave in ne dobrobit. V Evropi je s starostjo povezana diskriminacija pereče vprašanje:
 »Ko govorimo o diskriminaciji ljudi starih 55 let in več, raziskave kažejo, da polovica Evropejcev meni, da je ta redka ali da ne obstaja (50 %), medtem ko je 45 % Evropejcev prepričanih, da je ta oblika (starostne) diskriminacije razširjen pojav.«
 
Pomembno je, da oblikujemo pozitivna mnenja o prednostih staranja. Verjeti in kaj tudi narediti v zvezi s pozitivnimi mnenji je lahko ključnega pomena v pozni življenjski dobi. Pozitivno gledanje na starost ni pomembno samo za starajoče se posameznike, temveč mora postati družbena norma. Takšno gledanje mora biti kritičen osebni prispevek vseh, ki delajo s starejšimi odraslimi.
 
 
Več vsebin na to temo je dostopnih v programu usposabljanja MATURE – Učenje v pozni življenjski dobi za vse, enote za skupinsko učenje
 
Projektna skupina MATURE

aktualno vse

03.02.2015 - Prednosti in slabosti staranja

26.01.2015 - Zakaj bi morala društva in organizacije za izobraževanje odraslih delati skupaj?

28.10.2014 - Program usposabljanja MATURE za izobraževalce starejših

20.10.2014 - Izšla je knjižica nasvetov MATURE – Učenje v pozni življenjski dobi za vse

22.09.2014 - Zaključna konferenca projekta MATURE v Hamburgu

22.09.2014 - MATURE o odnosu do učenja

29.04.2014 - Zgodba iz Svetega Tomaža - kako smo aktivirali upokojence in starejše brezposelne

05.03.2014 - Zaključna konferenca projekta MATURE

10.12.2013 - MATURE in STAREJŠI ZA STAREJŠE skupaj

30.10.2013 - Letni posvet o izobraževanju odraslih 2013

15.07.2013 - MATURE na Poljskem

06.03.2013 - Drugi projektni sestanek projekta MATURE

14.02.2013 - Prvi projektni sestanek projekta MATURE