Aktualno

Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

20.08.2019

RS Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
gp.mddsz@gov-si
 
Zadeva: Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – EVA 2019-2611-0002
 
Organi Zveze društev upokojencev Slovenije so v zvezi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zavzeli stališče, da je potrebno spoštovati Koalicijsko pogodbo tudi v delu, ki se nanaša na redno usklajevanje pokojnin (od 1. julija dalje) ob gospodarski rasti ter sprejeli naslednje ugotovitve in predloge
 
Zvišanje odmernega odstotka predloga odmerne lestvice: 

 

·    z izhodiščnim odstotkom 29,5% za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe - predvideno šestletno prehodno obdobje;

 

·      izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe na 63,5 %;

 

·    5-letno prehodno obdobje za postopen dvig odmernega odstotka za moške iz trenutno določenega odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe, ki znaša 57,25 %, na 63,5 %,

 

·     povišanje odmernega odstotka za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe iz 60,25 % na 63,5 %, brez prehodnega obdobja, z namenom ohranjanja višin odmernih odstotkov;

 

·    dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 % na račun skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (za največ tri otroke) kot alternativna možnost pravici do znižanja starosti zaradi skrbi za otroka.

 

Ker se tudi druge vrste pokojnin odmerijo v odvisnosti od odmernih odstotkov za starostno pokojnino se posredno dvigujejo tudi odmerni odstotki za odmero vseh pokojnin (najnižja starostna pokojnina, vdovske, družinske in invalidske pokojnine) ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

 

Predlagamo, da se pokojnine, priznane in odmerjene do uveljavitve teh sprememb, ob vsakokratnem zvišanju odstotka odmere, ustrezno uskladijo tudi že odmerjene pokojnine, da se zagotovi primerljivost.
 
Spodbude za ostajanje v zavarovanju:

 

·    vsako nadaljnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa v obveznem zavarovanju po izpolnitvi pogojev za upokojitev skladno s četrtim odstavkov 27. člena zakona, vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, se vrednoti na način, da se pol leta pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5 % (3 % na leto);

 

·    razširitev možnosti pridobitve dodatnega odmernega odstotka tudi na posameznike, ki so se že upokojili, pa bodo kasneje ponovno vstopili v zavarovanje.

 

Sočasno prejemanje pokojnine in opravljanje dela upokojencev:

 

·    nadgradnja sedanjega sistema izplačevanja 20 % pokojnine;

 

·    zavarovanci, ki kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino ostanejo še naprej vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas ter uživalci starostne pokojnine, ki se bodo reaktivirali za polni delovni čas, prva tri leta nadaljnje oziroma ponovne vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas prejemajo 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila;

 

·  po poteku 3-letnega obdobja posameznik prejema 20 % starostne pokojnine pod pogojem vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas;

 

·   pri dvojnem statusu upokojencev vgradnjo varovalke, ki zaposlenemu upokojencu, zaradi bolniške odsotnosti daljše od 30 dni, izplačilo dela pokojnine ustavi. Odločba se izda po uradni dolžnosti.

 

Podpira se tudi ponovno odmero pokojnine v primeru naknadnega izplačila plače in plačila prispevkov po pravnomočnosti odločbe o priznanju in odmeri višine pokojnine je razlog za nov postopek.

 

Poleg tega se predlaga, da se zaradi neusklajevanja oziroma prenizkega usklajevanja pokojnin v letih 2010-2016 konkretizirajo še ukrepi, ki bodo negativno razliko odpravili in zagotovili, da bo razmerje med povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo, ostalo vsaj na taki ravni, kot je bila v letu 2008 (67 %). Sedanja ureditev, vezana na gospodarsko rast, oškodovanja ne bo odpravila. Sistemski zakon ureja redno in izredno usklajevanje pokojnin, pod določenimi pogoji, na kar se pozablja.

 

Letni dodatek se mora v bodoče izplačevati v skladu s 95. členom sedaj veljavnega sistemskega zakona in najkasneje konec meseca junija.

 

V zakon je potrebno vgraditi določilo (nov 142. a člen), da ZPIZ zagotavlja sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev, ki jih organizirajo reprezentativne zveze in organizacije upokojencev na državni ravni in invalidska organizacija za delovne invalide.

 

Predlaga se nov 4. odstavek 95. člena, ki bi določil, da se od letnega dodatka od vsakega zavarovanca na letni ravni nameni  1 evro za delovanje reprezentativnih zvez in organizacij upokojencev na državni ravni in invalidske organizacije za delovne invalide.

 

Dodatek za pomoč in postrežbo in invalidninaza telesno okvaro naj se v bodoče valorizirata enako kot pokojnine.

Upokojencem, ki po ZPIZ-2 nimajo več pravice do invalidnine za na novo nastale telesne okvare, se naj invalidnina za telesno okvaro prizna pod enakimi pogoji, kot so veljali do 31.12.2012.

 

Vdovska pokojnina 

 

Procent deleža vdovske pokojnine se naj poveča iz sedanjih 15 % na 25% pripadajoče družinske pokojnine, dvig maksimalnega zneska deleža na 145 EUR.

 

Določiti je treba znesek najnižje pokojnine za vdove, ki imajo pravico do lastne pokojnine, vendar ta pokojnina skupaj z deležem vdovske pokojnini ne sme biti nižja od zneska najnižje pokojnine za 40 let pokojninske dobe.
 
Vdovam, ki niso uveljavile pravico do vdovske pokojnine in so ostale še naprej v delovnem razmerju, družinsko pokojnino pa so uživali otroci dokler so izpolnjevali pogoje, se po prenehanju njihovega koriščenja te pravice, vdove pa niso izpolnjevale pogojev za pridobitev vdovske pokojnine, se na njihovo zahtevo sedaj prizna vdovska pokojnina oziroma delež vdovske pokojnine, če je to za njih ugodnejše.

 

Po našem razumevanju sprejete evropske zaveze, da je cilj 75 % zaposlenost skupine prebivalstva v letih od 20 do 70 let je nujno, da se v zakon vgradi kriterij 67 let starosti za upokojitev. Dvig naj se opravi postopoma, 2 meseca na leto.

 

 
Povezave do prilog:
1.      Memorandum 2018, maj 2018
http://www.zdus-zveza.si/docs/memorandum_zdus_2018.pdf
2.      Primerjava vsebin memoranduma 2018 in koalicijske pogodbe ter pripombe in predlogi ZDUS, oktober 2018
http://www.zdus-zveza.si/letno-porocilo-zveze-drustev-upokojencev-slovenije-za-leto-2018 (priloga 4)
3.      Ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji , november 2018
http://www.zdus-zveza.si/docs/Ukrepi_ZDUS_za_izboljsanje_gmotnega_polozaja_upokojencev_2018-2019.pdf

 

aktualno vse

25.03.2020 - Platforma za posvet z zdravnikom

17.03.2020 - Iz mesečnega pregleda novosti AGE platforme

17.03.2020 - Belgijska resolucija podpira mednarodno konvencijo o človekovih pravicah starejših

17.03.2020 - AGE Platform o koronavirusu COVID-19

20.02.2020 - Tudi Zveza društev upokojencev Slovenije na Celjskem sejmu 16. Altermed

20.12.2019 - Lahko jem pri povišanem holesterolu in trigliceridih

28.11.2019 - Predlog za novi člen ZPIZ-2

04.10.2019 - Medgeneracijska prireditev »Dan starejših« v Avditoriju Portorož

02.09.2019 - Dodatne pripombe Strokovnega sveta ZDUS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

27.08.2019 - Vstopimo v jesen z osveženim znanjem o varnosti starejših voznikov v cestnem prometu.

21.08.2019 - Rešimo hrano, rešimo planet

21.08.2019 - Minister za finance naj pojasni izplačevanje letnega dodatka

20.08.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

20.08.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

20.08.2019 - Delavnice v Simbioza BTC City LAB

24.07.2019 - Prenovljen vodič o pridobivanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu

26.06.2019 - Eurotronik Slovenija zbira prijave za testne uporabnike

24.06.2019 - Odgovori na najpogostejša vprašanja o Uredbi GDPR zdaj na YouTubu!

04.06.2019 - Izhodišča za strategijo razvoja sistema zdravstvenega varstva

31.05.2019 - Dolgoročna reforma zdravstva v Sloveniji

24.05.2019 - DŠI 2019 – organizatorji, termini in delegati

30.04.2019 - Okrogla miza: Prihodnji razvoj slovenske infrastrukture

29.04.2019 - Zgodbe in nasveti Zavarovalnice Triglav za brezskrben dan Vse bo: v redu

29.04.2019 - Izšel je katalog Dnevov medgeneracijskega sožitja

12.04.2019 - Vabljeni na Slavnostno odprtje Dnevov medgeneracijskega sožitja(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Vabljeni na projekcijo filma "Srečen za umret"(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Ustvarjalno stičišče ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

11.04.2019 - Okrogle mize na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

11.04.2019 - Kulturni program na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

25.02.2019 - SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU: brezplačna delavnica 15. 5. v Ljubljani!

12.02.2019 - Navodilo DU za izvajanje uredbe o varstvu osebnih podatkov

31.01.2019 - Prijava na e-novice ZDUS

28.01.2019 - Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije

10.01.2019 - Rokodelske delavnice Delfin - dec 2018

21.12.2018 - Obvestilo o odstopu podpredsednice ZDUS Mije Pukl

20.12.2018 - Statistično poročilo za leto 2018

26.11.2018 - Sklep 24. redne seje Upravnega odbora ZDUS iz dne 24.10.2018

23.10.2018 - Konferenca o položaju starejših

19.10.2018 - Avditorij v Portorožu so zasedli starostniki in mladi

18.10.2018 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2018

11.10.2018 - VABILO na DAN STAREJŠIH OBČANOV_DU PIRAN_17.10.2018

04.10.2018 - Terme Snovik - ponudba za upokojence

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

21.08.2018 - AKUPUNKTURA V THERMANI LAŠKO – kako vam lahko pomaga?

26.06.2018 - Rokodelke in rokodelci

26.06.2018 - Razpis za subvencioniranje letovanj

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost