Aktualno

Okrogle mize na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

11.04.2019
 
 
 
“Za dostojno staranje”
 O GMOTNEM POLOŽAJU
 UPOKOJENCEV
 
torek, 14. 5. 2019, 12.00-13.40, Gospodarsko razstavišče (dvorana Sonet 1), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 
 
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije
 
 
Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije na osnovi svojega
 
krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja
 
slovenskih upokojencev in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje
 
gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami
 
ZDUS opozarja, da morajo biti pokojnine, ki so z delom pridobljene pravice, na ravni,
 
ki zagotavlja dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in
 
upokojencev.

 

Sodelujejo

  • Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije
  • Nežka Ivanetič, predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko ZDUS
  • Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta ZDUS
  • Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
  • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  • mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Vodi: mag. Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno
 
zdravje ZDUS
 
 
“Bo prihodnost prekarna?”
O NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH
OBLIKAH DELA
 
torek, 14. 5. 2019, 14.00-15.40, Gospodarsko razstavišče (dvorana Galerija 3), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 
 
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
 
 
Svet in s tem tudi Slovenija se bo morala v okviru globalizacija 4.0 soočiti s številnimi
 
 
izzivi, med katere spada tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Nestabilna delovna
 
razmerja, preslabo plačano delo in nehumani delovni pogoji ogrožajo vse večje število
 
ljudi. Na okrogli mizi »Bo prihodnost prekarna?« bodo predstavljeni pogledi mladih in
 
njihov boj za zajezitev tega pojava ter stališče starejših, ki v samem obstoju človeka
 
nevrednih oblik zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.
 
 
Sodelujejo:
 
• Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata
 
• Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije
 
• Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije
 
• Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
 
 
Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije
  
 
 
“Poklicna socializacija mladih” -
POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA 
in TRGA DELA
 
 
sreda, 15. 5. 2019, 12.00 do 13.40, Gospodarsko razstavišče (dvorana Sonet 1), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 
 
Pripravljata: Dijaška organizacija Slovenije in Študentska organizacija Slovenije
 
 
Prilagoditev delov izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva je ena izmed
 
prioritet Vlade RS v letošnjem letu. Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let
 
več ne bo, ne vidijo prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi
 
poklici prihodnosti. Izziv izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter
 
prihodnje potrebe gospodarstva, je velik.
 
 
Sodelujejo:
 
• izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
 
• Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije
 
• mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
 
• Franc Vedenik, predsednik Šaleške PZDU, Zveza društev upokojencev Slovenije
 
• dr. Jernej Štromajer, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 
 
Vodi: Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica
 
Medgeneracijske koalicije Slovenije
 
  
“Prepoznamo potenciale starejših?” 
MENTORSTVO KOT 
MEDGENERACIJSKI PRENOS
ZNANJA
 
 
sreda, 15. 5. 2019, 14.00 do 15.40, Gospodarsko razstavišče (dvorana Galerija 3), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 
 
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
 
 
Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta
 
družbeni realnosti, ki ob podaljševanju delovne aktivnosti narekujeta na eni strani
 
prilagajanje delovnih mest potrebam starejših delavcev, na drugi pa spodbude za čim
 
zgodnejše vključevanje mladih na trg dela. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje
 
s človeškimi viri v delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva
 
na delovnem mestu trenutno izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega
 
sodelovanja in solidarnosti.
 
 
Sodelujejo:
 
• Jaka Matičič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije
 
• Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
 
• Andreja Sever, vodja področja kadrov, Gospodarska zbornica Slovenije
 
• mag. Vojmir Urlep, državni sekretar Vlade RS
 
• Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
 
možnosti
 
 
Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije
 
 
 
“Kako dalje?” – 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, 
PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in
 
AKTIVNO STARANJE
 
 
četrtek, 16. 5. 2019, 11.20 do 13.00, Gospodarsko razstavišče (dvorana Sonet 1), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 
 
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sklopu Tedna vseživljenjskega
 
 
učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«
 
 
Ob življenjski prelomnici, kakršna je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti
 
pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju
 
novih znanj in veščin. Ozaveščenost o tem je pomembna tako za posameznika, ki se mora
 
ob pričakovanju bodoče upokojitve nanjo pripraviti, kot za delodajalce, ki v usposabljanje
 
delavcev tik pred upokojitvijo oziroma po starosti 45 let premalo vlagajo.
 
 
Sodelujejo:
 
• mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, Andragoški center Slovenije
 
• Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
 
• mag. Andraž Banfi, vodja projekta ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
 
preživninski sklad RS
 
• Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
 
• Robert Zadek, vodja oddelka za veteranske organizacije in odhode iz vojaške službe,
 
Ministrstvo za obrambo RS
 
• Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije
 
 
Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS
 
 

 

aktualno vse

25.03.2020 - Platforma za posvet z zdravnikom

17.03.2020 - Iz mesečnega pregleda novosti AGE platforme

17.03.2020 - Belgijska resolucija podpira mednarodno konvencijo o človekovih pravicah starejših

17.03.2020 - AGE Platform o koronavirusu COVID-19

20.02.2020 - Tudi Zveza društev upokojencev Slovenije na Celjskem sejmu 16. Altermed

20.12.2019 - Lahko jem pri povišanem holesterolu in trigliceridih

28.11.2019 - Predlog za novi člen ZPIZ-2

04.10.2019 - Medgeneracijska prireditev »Dan starejših« v Avditoriju Portorož

02.09.2019 - Dodatne pripombe Strokovnega sveta ZDUS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

27.08.2019 - Vstopimo v jesen z osveženim znanjem o varnosti starejših voznikov v cestnem prometu.

21.08.2019 - Rešimo hrano, rešimo planet

21.08.2019 - Minister za finance naj pojasni izplačevanje letnega dodatka

20.08.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

20.08.2019 - Pripombe k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

20.08.2019 - Delavnice v Simbioza BTC City LAB

24.07.2019 - Prenovljen vodič o pridobivanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu

26.06.2019 - Eurotronik Slovenija zbira prijave za testne uporabnike

24.06.2019 - Odgovori na najpogostejša vprašanja o Uredbi GDPR zdaj na YouTubu!

04.06.2019 - Izhodišča za strategijo razvoja sistema zdravstvenega varstva

31.05.2019 - Dolgoročna reforma zdravstva v Sloveniji

24.05.2019 - DŠI 2019 – organizatorji, termini in delegati

30.04.2019 - Okrogla miza: Prihodnji razvoj slovenske infrastrukture

29.04.2019 - Zgodbe in nasveti Zavarovalnice Triglav za brezskrben dan Vse bo: v redu

29.04.2019 - Izšel je katalog Dnevov medgeneracijskega sožitja

12.04.2019 - Vabljeni na Slavnostno odprtje Dnevov medgeneracijskega sožitja(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Vabljeni na projekcijo filma "Srečen za umret"(16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

12.04.2019 - Ustvarjalno stičišče ZDUS na Dnevih medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

11.04.2019 - Okrogle mize na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

11.04.2019 - Kulturni program na Dnevih medgeneracijskega sožitja - 14. - 16.5.2019

25.02.2019 - SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU: brezplačna delavnica 15. 5. v Ljubljani!

12.02.2019 - Navodilo DU za izvajanje uredbe o varstvu osebnih podatkov

31.01.2019 - Prijava na e-novice ZDUS

28.01.2019 - Pravilnik o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije

10.01.2019 - Rokodelske delavnice Delfin - dec 2018

21.12.2018 - Obvestilo o odstopu podpredsednice ZDUS Mije Pukl

20.12.2018 - Statistično poročilo za leto 2018

26.11.2018 - Sklep 24. redne seje Upravnega odbora ZDUS iz dne 24.10.2018

23.10.2018 - Konferenca o položaju starejših

19.10.2018 - Avditorij v Portorožu so zasedli starostniki in mladi

18.10.2018 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2018

11.10.2018 - VABILO na DAN STAREJŠIH OBČANOV_DU PIRAN_17.10.2018

04.10.2018 - Terme Snovik - ponudba za upokojence

28.09.2018 - VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

21.08.2018 - AKUPUNKTURA V THERMANI LAŠKO – kako vam lahko pomaga?

26.06.2018 - Rokodelke in rokodelci

26.06.2018 - Razpis za subvencioniranje letovanj

04.04.2018 - Belinal - Cholesterol

14.11.2017 - Uspešno izvedena že 3. delavnica izdelovanja voščilnic

07.11.2017 - Ugodnosti za člane

07.11.2017 - Rožca Šonc kandidatka za Žensko leta

07.11.2017 - Za društva upokojencev: izteka se Skupni sporazum ZDUS z Združenjem SAZAS - uveljavite pravico do oprostila plačila avtorskega nadomestila

07.11.2017 - Vabilo na snemanje oddaje Dan najlepših sanj

06.11.2017 - Vabljeni na pilotno delavnico govornih vaj ZDUS

26.10.2017 - Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2017

17.10.2017 - Do "novoletne pravljice" na 3. delavnici izdelovanja voščilnic

05.10.2017 - Čudovita jesen razkazuje svoje barve

28.09.2017 - Utrinki dogodkov na F3ŽO

21.09.2017 - Programska brošura F3ŽO

21.09.2017 - Vljudno vabljeni na okroglo mizo vseslovenskega projekta zgodnjega odkrivanja demence ADAM

21.09.2017 - Vabilo na predavanje Umetna inteligenca za starejše – svetla bodočnost in sedanjost