projekt

ICARECOOPS

Projekt je zaključen.

iCareCoops (Fostering Care Cooperatives in Europe by Building an Innovative Platform with ICT Based and AAL Driven Services)

Projekt se na inovativen način loteva reševanja problemov starajoče družbe in podpore starejšim, ki bivajo doma. Mednarodno partnerstvo, ki ga poleg ZDUS-a sestavljajo inštituti, raziskovalni oddelki univerz in podjetja iz osmih evropskih držav, raziskuje možnosti razvoja koncepta kooperativ na področju oskrbe starejših.

Projekt bo omogočil računalniško podporo delovanja obstoječih in/ali bodočih kooperativ za oskrbo starejših. Čedalje večje povpraševanje po oskrbnih storitvah, pomanjkanje virov in ustrezne infrastrukture ter strokovnega zdravstvenega varstva kar kliče po rešitvah, ki podpirajo samoorganiziranje starejših in omogočajo samostojno in varno bivanje starejših na domu. Projekt je namenjen skupnostim, ki nameravajo organizirati in upravljati kooperative za oskrbo starejših.

Vodilni partner je podjetje SYNYO iz Dunaja, ostali partnerji pa so iz Danske, Švice, Romunije, Belgije, Nemčije in Španije.

Projekt je financiran iz programa AAL (Active Assisted Living). Del sredstev prispeva tudi Slovenija: nacionalna kontaktna in kontrolna točka je na Direktoratu za informacijsko družbo, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt traja od marca 2015 do decembra 2017.

 
 
Več o projektu na spletni strani: http://project.icarecoops.eu/