projekt

AOBIS

Projekt je zaključen.

AOBIS (alternativne oblike bivanja seniorjev)

Po demografskih napovedih se bo število starejših prebivalcev hitro povečevalo, s tem pa se povečujejo problemi njihovega bivanja in samooskrbe. V projektu AOBIS raziskujemo in predstavljamo dinamične rešitve, po katerih bodo seniorska gospodinjstva ob pomoči države in drugih urejala svoje bivalne navade starosti, potrebam ter možnostim primerno.

Starejši prebivalci Slovenije imajo na videz zelo visok bivalni standard, saj je 79,2% starejših od 69 let lastnikov stanovanj ali hiš, v katerih živijo. A ker so bila stanovanja in hiše grajene za mlade družine in za druge čase, so mnoge bivalne površine za starejše prevelike, težko dostopne in predrage za vzdrževanje.
Eden večjih problemov je naša navada, da se zelo neradi selimo in da prevelikih bivalnih kapacitet ob zmanjšanju družine ali gospodinjstva pravočasno ne zamenjamo za drugo enoto, primerno novemu statusu in potrebam. Pričakovanja za bivanja v domski in podobni javno subvencionirani oskrbi so prevelika, težave so v rastočih cenah oskrbe, višini pokojnin ipd.

Namen tega projekta je najti primerne rešitve in oblike reševanja stanovanjskih problemov seniorjev, s tem pa posredno rešujemo tudi stanovanjski problem mlajše generacije.
Cilji projekta so:
- določiti stanje in izkazana dejstva s potrebnimi analizami in ocenami;
- preučiti tuja in domača znanja, dokumente in možnosti ukrepanja;
- predlagati ter pilotno uresničevati konkretne rešitve za humano in racionalno opremljanje in menjave bivalne infrastrukture za starejše občane ter prilagajanje novim razmeram;

Vodja projekta v okviru ZDUS je bil Tomaž Banovec, e-naslov: , tel. štev.: 041/361 102.