Letni programi DU

 

POVZETKI ZAPISNIKOV SKUPŠČIN IN ZBOROV DU 2017

Zapisnik Zbora članov DU Ilirska Bistrica 25 3 2017

Zapisnik Zbora članov DU Ostrožno 17 3 2017

Zapisnik Občnega zbora DU Bukovica - Šinkov Turn 18 3 2017

Zapisnik Zbora članov DU Hudinja 17 3 2017

Zapisnik Občnega zbora DU Lipoglav 11 3 2017

Zapisnik DU Ljubno ob Savinji 4 3 2017

Zapisnik Občnega zbora DU Medvode 25 2 2017

LETNI PROGRAMI DU 2017

Program dela 2017 - DU Komandanta Staneta

Program dela 2017 - DU Medvode

Program dela 2017 - DU Štore

Program dela 2017 - DU Vrhnika

 

LETNO POROČILO DU 2016

Letno poročilo 2016 - DU Dvor

Letno poročilo 2016 - DU Medvode

LETNI PROGRAMI DU 2016

Program dela 2016 - DU Komandanta Staneta


POVZETKI ZAPISNIKOV SKUPŠČIN IN ZBOROV DU 2016

DU Kozje 25 1 2016


POVZETKI ZAPISNIKOV SKUPŠČIN IN ZBOROV DU 2015

DU Senovo 27 2 2015

 


LETNI PROGRAMI DU 2014

Program dela 2014 DU Britof Predoslje 1
Program dela 2014 DU Britof Predoslje 2
Program dela 2014 DU komandanta Staneta


POVZETKI ZAPISNIKOV SKUPŠČIN IN ZBOROV DU 2014

 DU Limbuš Pekre 25 3 2014

DU Prule 11 9 2014

DU Prule 12 6 2014

DU Prule 29 5 2014

DU Prule 22 5 2014

DU Prule 15 5 2014

 


LETNI PROGRAMI DU 2013

Povzetek letnega plana 2013 DU Bukovica-Šinkov Turn
Povzetek letnega plana 2013 DU Lipoglav

Povzetek letnega plana 2013 DU Logatec

Povzetek letnega plana 2013 DU Ostrožno 


POVZETKI ZAPISNIKOV SKUPŠČIN IN ZBOROV DU 2013

DU Bukovica-Šinkov Turn 16.3.2013

DU Dvor 2 3 2013

DU Gabrje 10 3 2013

DU Ilirska Bistrica 16 3 2013

DU Limbuš Pekre 13 3 2013
DU Lipoglav 9.3.2013

DU Logatec 16 3 2013
DU Medvode 9.3.2013

DU Ostrožno 22 3 2013
DU Pivka 9.3.2013

DU Puconci 6 11 2013

DU Puconci 24 7 2013

DU Puconci 26 6 2013
DU Rače 23.3.2013

DU Slovenska Bistrica 11 7 2013

DU Slovenske Gorice 23 4 2013

DU Slovenske Gorice 14 5 2013

DU Slovenske Gorice 27 6 2013

DU Slovenske Gorice 21 10 2013

DU Slovenske Gorice 17 12 2013

DU Šentilj 20 3 2013

DU Zagorje ob Savi 29 3 2013