Zakaj so volitve v Državni zbor naš problem?

Aktualno

Zakaj so volitve v Državni zbor naš problem?

 

Bistvo demokracije je, da volivci prispevamo k izbiri predstavnikov v institucije, kjer odločajo o razvoju družbe in o preživetju posameznikov. Če že moramo vsi plačevati davke, ki so potrebni za urejanje skupnih zadev, potem moramo imeti tudi pravico, da soodločamo, kako bo uporabljen in porabljen ta denar.
Rezultati dvajsetletne vladavine političnih strank so znani. Vse so pripomogle k uničenju socialne države, vse so sprejele načrt, ki so ga začrtali reformatorji ob zamenjavi političnega sistema, da moramo ustvariti bogat politični razred, ki naj pobere vse, kar je vrednega, ta pa bo, ko bo najprej poskrbel za svoje bogatenje, poskrbel tudi za kakovost življenja vseh, ki se ne bodo znali, mogli ali se ne bodi hoteli zriniti mednje. Kako zelo so nas prevarali!
Politične stranke so si priredile zakon o volitvah v državni zbor, da politični voditelji natančno vedo, za kaj bo njihova stranka dobila dovolj glasov, kje naj kandidirajo vodje strank in njihovi najbolj zvesti podaniki, da bodo samostojno odločali v parlamentu, ne da bi jim bilo treba sodelovati z ljudmi.
Vseh dvajset let se politične stranke pogovarjajo in dogovarjajo, da je treba narediti bolj pošten volilni sistem; tak, ki bo zagotovil vsakemu okraju svojega predstavnika v parlamentu in bo omogočil tudi nestrankarskim kandidatom, da pridejo v parlament. A se ne morejo dogovoriti, ker ima pač vsaka stranka pri tem še svoje račune.
Zakon, ki so ga pripravili naši strokovnjaki, bo zmanjšal možnost manipulacij strankarskih vrhov, zato bodo po njem udarile vse stranke. A to je v resnici dokaz in spodbuda civilni družbi, da smo s predlogom zakona na pravi poti.
Če hočemo v slovenski družbi kaj spremeniti brez revolucije in brez krvi, mora civilna družba pokazati, da zna razmišljati, da zna in hoče usmerjati svoje predstavnike v parlamentu in da ne bo več dovolila domačemu in tujemu kapitalu, da še naprej siromaši nekoč bogato, perspektivno in socialno Slovenijo.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Mateja Kožuh Novak

 

aktualno vse

-