Za boljše življenje vas in vaših potomcev

Aktualno

Za boljše življenje vas in vaših potomcev

Ko sem pred sedmimi leti prevzela vodenje največje nevladne organizacije v Sloveniji in skupaj s sodelavci začela opozarjati na krivice, ki jih novodobni politiki povzročajo prebivalstvu, sem od starejših pogosto slišala mnenje, da se v Zvezi društev upokojencev ne smemo vtikati v politiko, češ da je politika umazana.

Od tedaj smo državljani Slovenije, zlasti starejši, na tem področju naredili velik korak naprej. Le še tu in tam prileti kaka ogorčena beseda, zakaj smo se bolj povezali s stranko DeSUS, da ne bi smeli pripraviti posveta o razprodaji slovenskega premoženja in podobno. Oglašajo se predvsem ljudje, ki še vedno zaupajo strankam, ali pa tisti, ki se še niso otresli tisočletnega suženjstva.

Kaj je politika? To je znanost ali umetnost medsebojnega sporazumevanja, da lahko živimo v določeni skupnosti. S politiko se ukvarja vsakdo na mnogih ravneh: kako preživeti v medsebojnem razumevanju s partnerjem, kako delati z otroki, da se bodo razvili v odgovorne ljudi, kako delati s starši, da ne bodo umrli nesrečni in zagrenjeni, kako delati s sosedom, …. Seveda moramo prepustiti politiko vodenja vasi, mesta, pokrajine, države ljudem, ki so v medsebojnem dogovarjanju spretni, uspešni, saj ne moremo vsi vsak dan hoditi v skupščino in se dogovarjati o tem, kako bomo živeli. Če hočemo, da se bo mesto, pokrajina, država razvijala, moramo združevati sredstva za tiste stvari, storitve, ki jih sami ne moremo opraviti, to pa so  vodovod, cesta, zdravstvo, vrtec …

Žal pa se okoli vsake vreče denarja naberejo tudi tisti, ki bi radi živeli na rovaš drugih.

V Sloveniji smo bili v zadnjih dvajsetih letih priča neverjetnemu zaupanju prebivalstva v tiste, ki so se prerivali v politiki. Veliko časa smo potrebovali, da smo dojeli, da so trgovci z novci z Zahoda prišli ropat našo državo in družbo. Za razliko od preteklosti dandanes res ne prihajajo z ognjem in mečem, imajo pa druge metode in sredstva. Kako uspešno bodo izropali določeno državo, je, žal, odvisno od tega, kako hitro se bo prebivalstvo tega zavedlo in se pričelo upirati.

Še vedno je preveč ljudi prepričanih, da se temu ni mogoče postaviti po robu. Starejši so vdani v usodo, srednja generacija v neizprosni bitki za službe in iskanju sredstev za preživetje družine za iskanje rešitev stiske naroda nima časa, mladina razmišlja o revoluciji, ki, žal, žre svoje otroke. Stari Grki so nam pokazali pravo pot – v delujoči demokraciji, ko prebivalstvo nadzira tiste, ki urejajo skupne zadeve, da ne poberejo preveč v svoje žepe.

Nadzor politikov in njihovega početja je tisto, kar je pomembna naloga nevladnih neprofitnih organizacij. Na vsakem koraku me ustavljajo ljudje in me bodrijo, naj se še naprej bojujem za pokojnine, za delovna mesta naših otrok, za pravico naših vnukov do izobraževanja. Žal so se bogati obdali z mnogimi (nevidnimi) okopi, da se uspešno branijo pred nami. Tako kot nekdanjim oblastnikom jim pride do živega samo pritisk množic.

Eden od zidov, s katerim so se zavarovali bogati in brezobzirni, je slovenski parlament. Tako so si zastavili zakon o delu državnega zbora, da so postali naši predstavniki v parlamentu le lutke vladajoče elite. Tisti, ki ste jih v minulih letih obiskovali, ste prevečkrat slišali: 'Saj vas razumem, sem z vami, a v poslanski skupini moram glasovati drugače'. Zakaj političnim vodjem to uspeva? Ker so s spremembami zakona o volitvah v državni zbor dosegli to, da se vsako leto vrača v parlament poslušno jedro poslancev.

Seniorske organizacije v Sloveniji smo se uprle. Vrhunski strokovnjaki so pripravili nov zakon, ki strankarsko neodvisnim kandidatom za poslance državnega zbora znatno olajša pot v parlament, prisilil pa bo tudi politične stranke, da bodo na volilnih listah različne krjavlje zamenjale z ljudmi, ki bodo v svoji okolici spoštovani in bodo v parlamentu razmišljali s svojo glavo, predvsem pa varovali interese prebivalstva.

Civilna družba je z junija letos zakon množično podprla v javni obravnavi v parlamentu. V novembru bo zakon v drugi obravnavi. Večina poslanskih skupin, zlasti teh iz 'starih' strank, se zakona otepa. Kar neverjetno je, da se iz izida zadnjih volitev niso ničesar naučile. Ker prebivalstvo ne more iz parlamenta odstraniti skorumpiranih, prepirljivih, hlapčevskih parlamentarcev, izloča iz parlamenta kar celotne stranke, čeprav je to v škodo vsem - političnim strankam in prebivalstvu, saj so nove stranke in njihovi vodje neizkušeni in zato prelahek plen starih mačkov.

Te dni imate vsi prebivalci Slovenije možnost, da naučite slovenske politike, da morajo delati tako, kot pričakuje prebivalstvo. Pokličite poslanca državnega zbora, napišite mu dopisnico, obiščite ga – zahtevajte, da podpre zakon o volitvah v državni zbor, ki ga je napisala civilna družba. Klic, dopisnica, obisk poslanca zahteva zelo malo časa. Če nas bo veliko, bomo zmagali. Samo to je pot do prave demokracije.

Mateja Kožuh Novak

 

aktualno vse

-