projekt

Velika Britanija

Vlada je spomladi 2008 sprejela Nacionalni program o stanovanjski politiki v starajoči družbi (Lifetime Homes, Lifetime Neighbourhoods«, A National Strategy for Housing in an Ageing Society). »Starajoča družba nam predstavlja enega večjih izzivov stanovanjske politike«. Ugotavljajo, da se britanska družba stara, do leta 2048 bodo starejši ljudje predstavljali skoraj polovico prebivalstva. Večina stanovanj ni prilagojena rastočim potrebam nove družbe. Bivalne možnosti starejših so omejene na domove za starejše in varovana stanovanja. Predvsem želijo ponuditi dovolj različnih bivalnih opcij in s tem omiliti pritisk na domove za starejše in druge zdravstvene in socialne storitve. V zeleni knjigi »Domovi za prihodnost« so predstavili vizijo stanovanjske politike. Do 2020 načrtujejo izgradnjo treh milijonov stanovanj, kar izhaja predvsem iz povečanih potreb stanovanj za starejše.

Izboljšanje informacijskih in svetovalnih storitev o bivalnih pogojih je prioriteta, saj omogočajo starejšim pravilno odločitev glede različnih bivalnih možnosti, kaj je v danih okoliščinah za posameznika najbolje: naj ostanejo doma, morda zamenjajo stanovanje za bolj prilagojeno, ali gredo v dom. Ta informacijska storitev bo pokrivala vse vidike – socialno varstvo, zdravje, ponudnike storitev za starejše itd. Storitev bo dostopna po telefonu, »on line« ali v lokalni trgovini. Vsak se bo lahko informiral o lokalnih možnostih za izboljšanje bivalnih pogojev.

Starejšim ljudem je potrebno omogočiti, da bodo še naprej čim dalj ostali v svojih domovih, blizu družin in sosedov. A sedanje bivalne pogoje bo potrebno prilagoditi novim razmeram, a pogosto ni jasno, kako to storiti. Od 2009 bodo z dodatnimi sredstvi 125.000 starejšim omogočili manjša popravila in adaptacije stanovanj in s tem nadaljnje varno življenje doma.

Te storitve bodo izvedene v povezavi z že obstoječo agencijo HIA (glej spodaj). Koncept stanovanj za vse starosti (lifetime homes) so razširili na soseske za vse starosti (lifetime neighbourhoods), kjer so vse storitve – prevoz, trgovine, zelene in rekreacijske površine, toaletni prostori ipd. premišljeno planirane za prebivalce vseh starosti.

HIA - Home Improvement Agencies (http://www.foundations.uk.com/default.aspx?id=503) so lokalne neprofitne organizacije, ki pomagajo starejšim, invalidnim ali drugim ranljivim skupinam prebivalstva, ki imajo najemna ali lastniška stanovanja, pri popravilu, izboljšavam, adaptaciji ali vzdrževanju domov. Poglavitni namen je starejšim v svojih domovih omogočiti varno, udobno in neodvisno življenje. V Angliji je približno 250 tovrstnih agencij, dostop do njih ima 90 % prebivalstva. Vsako leto opravijo preko 38.000 različnih del s skupno vrednostjo preko 85 milijonov GBP. Lokalna agencija ima seznam preverjenih in zanesljivih lokalnih izvajalcev – obrtnikov, ki jih izbere na podlagi razpisa, izbrane pa tudi stalno nadzira in evalvira.

Prvi posvet je za naročnika brezplačen; poleg ocene posega predstavnik agencije tudi svetuje glede možnosti sofinanciranja. Za kasnejše storitve in dela je razdelan cenik uslug na neprofitni osnovi. Prosilci lahko pridobijo dotacijo DFG (Disabled Facilities Grant) za popravila nad 1.000 GBP, za dela vredna manj kot 1.000 GBP pa je prav tako mogoče pridobiti financerja - lokalno skupnost. Agencija nudi tudi dodatne usluge, kot so pomoč na vrtu, mojster za manjša dela, prevozi ipd. Konkretne primere o pomoči agencije lahko najdete na spletni strani: http://www.foundations.uk.com/default.aspx?id=512.

 

projektni sklopi