Upokojenci, združimo znanje in moč

Aktualno

Upokojenci, združimo znanje in moč

Skrb za upokojence in njihove pravice do spodobnega življenja je osnovna naloga ZDUS-a. Novo vodstvo mora prevzeti večjo iniciativo za uveljavljanje pravic upokojencev predvsem zaradi minulih napak pri lastninskem preoblikovanju, odtujenem nekdaj družbenemu kapitalu in slabitvi oziroma odtujitvi sredstev iz pokojninske blagajne že pred 20 leti. Pri razvoju in bogatenju družbene lastnine so pred osamosvojitvijo Slovenije močno sodelovali prav zdajšnji upokojenci, ki pa ne dočakajo tolikokrat omenjene blaginje. V ZDUS-u se zavedamo svojega poslanstva, zato bomo močno podpirali društveno aktivnost po vsej Sloveniji. Aktivnosti, ki jih izvajajo še vedno vitalni člani v društvih upokojencev: šport in rekreacija, kultura, medsebojna in medgeneracijska druženja, izletništvo in podobno. Obenem moramo okrepiti izredno pomembno humanitarno dejavnost, v društva pa pritegniti nove člane, predvsem intelektualce z višjimi pokojninami, da bomo močnejši pri aktivnostih za pomoč upokojencem. Kot največja civilno-družbena organizacija v Sloveniji se moramo vseskozi zavedati, da je v naši državi preko 600.000 upokojencev, od katerih je skoraj 40 % socialno ogroženih predvsem zaradi nizkih prejemkov. Poleg tega se višina pokojnine zmanjšuje in znaša samo še 54 % povprečne plače v državi. Napovedana uskladitev pokojnin v letu 2016 za leto 2015 v višini 0,7 %, kar predlaga vlada, je po 7 letih neusklajevanja pokojnin sramotno dejanje. Državo bo administracija stala več kot uskladitev. Računamo na modro potezo vlade, da bo preučila položaj upokojencev in predlagala, naj tisti na robu preživetja dobijo več, če zakonodaja to dopušča. Po zakonu o uravnoteženju javnih financ so oprostitev, obračun in plačilo dohodnine kot olajšave za stare nad 65 let ukinili in pravično bi bilo, da to država ponovno uvede. Zakon o dolgotrajni oskrbi nastaja že več let. Morda bo, ko bo sprejeta Resolucija o zdravstvu, končno prišel v parlamentarno obravnavo. Ne vem, zakaj so koalicijske pogodbe podpisane, če se jih partnerji ne držijo. Ministrstvo za zdravje je pripravilo osnutek Resolucije o zdravju. Pristojna komisija pri ZDUS-u je podala veliko pripomb, kakšne učinke smo dosegli, pa ne vemo. Nismo bili seznanjeni s tem, kako bo potekalo financiranje zdravstva v bodoče. Ne bi bilo dobro, če bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker nimamo ustrezne alternative. V ZDUS-u bomo spremljali sprejemanje zakonodaje v državnem zboru, posebej tiste, ki vpliva na življenje upokojencev. Pospešiti moramo aktivno državljanstvo ter se srečevati s poslanci in poslanskimi skupinami. Skupno nastopanje z drugimi organizacijami in civilnodružbenimi skupinami – kot so na primer sindikati in Mladinski svet v smislu medgeneracijskega sodelovanja – preko državnega zbora in državnega sveta lahko rodi sadove. Še kako smo veseli gospodarske rasti! Vlada bi morala poleg tekoče podpore aktivnemu gospodarstvu nameniti veliko več pozornosti kar naprej opevanim možnostim razvoja pridelave in predelave zdrave hrane, uporabe lesne mase in njene predelave ter turizma. To bo podlaga razvoja za višji domači bruto proizvod in s tem boljše polnjenje državne blagajne, da bo zagotavljala sredstva za zdravstvo, socialo, izobraževanje, kulturo ter strpno izplačevanje in povišanje pokojnin. 
 
Janez Sušnik 
podpredsednik ZDUS
 

aktualno vse

-