Udeležite se volitev v evropski parlament!

Aktualno

Udeležite se volitev v evropski parlament!

Če hočemo, da se bo naša država izvila iz recesije, v kateri smo se znašli po zaslugi tujega kapitala in domače grabežljivosti, neznanja in neizkušenosti, moramo imeti svoje predstavnike tam, kjer se odloča o usodi evropskega prebivalstva. Za nas, starejše, je to še pomembneje, saj nas domača politično ekonomska elita peha v osamo in siromaštvo.

Ko smo se v okviru mednarodne kampanje nevladnih organizacij za sprejem Konvencije o pravicah starejših v OZN skušali sestati s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, smo naleteli na različne odmeve. Le poslanec Ivo Vajgl se je problema lotil resno, kar je do določene mere razumljivo, saj sam zase pravi, da pravzaprav že sodi v naše vrste. Za predstavnike slovenskih seniorskih organizacij je pripravil obisk Evropskega parlamenta, na posvet v parlamentu pa je povabil vse slovenske evropske poslance, poslance iz drugih držav, ki se ukvarjajo s problematiko starejših, in predstavnike mednarodnih nevladnih organizacij starejših, obljubil je pomoč pri premagovanju ovir v Evropskem parlamentu v prizadevanjih za sprejem Konvencije OZN o pravicah starejših. Pridružila se mu je evropska poslanka Tanja Fajon, za pol ure pa se je posveta udeležil tudi evropski poslanec Jelko Kacin, ki je ob našem prikazu težav, s katerimi se soočamo slovenski seniorji, dejal, da imamo v Sloveniji raven socialne države nad povprečjem EU in naj nikar ne tarnamo ... Drugih pet slovenskih evropskih poslancev ni bilo ne na posvetu ne na ogledu parlamenta in fotografiranju pod slovensko zastavo v njem. To kaže na njihov odnos do slovenskih seniorjev, pa tudi odnos do domovine in težav, s katerimi se spopadamo.

V ZDUS smo se odločili, da bomo skupaj a stranko DeSUS podprli kandidaturo Iva Vajgla, saj nam je dokazal, da mu ni vseeno, kako v Sloveniji živimo ljudje. Je pa v Evropskem parlamentu tudi najbolje prepoznan med našimi poslanci, saj je uvrščen najviše na seznamu ocenjevanja aktivnosti evropskih poslancev. Naložili smo mu, da se vključi v delo evropskega odbora za socialno varstvo in delovne skupine za pomoč neformalnim negovalcem, da poskuša ZDUS zagotoviti članstvo v evropskem ekonomsko socialnem svetu in da se pri Evropski komisiji, ki razpisuje programe sofinanciranja nevladnih organizacij, zavzame za spremembo odnosa do samopomočnih organizacij starejših, da skuša doseči, da bo Evropska komisija razpisala sofinanciranje programov aktivnega staranja, namenjenih samopomočnim organizacijam starejših.

Ne glede na to, za katerega kandidata se bo kdo odločil, pa se kot odgovorni državljani udeležimo majskih volitev v evropski parlament. V stiski, v kateri smo, ne smemo le tarnati, vsak med nami mora po svojih močeh prispevati k izboljšanju razmer. Volitve so namenjene prav temu.

Mateja Kožuh Novak

aktualno vse

-