Srečno ZDUS – novim zmagam naproti!

Aktualno

Srečno ZDUS – novim zmagam naproti!

Izteklo se je osem let življenja naše velike organizacije, osem aktivnih, turbulentnih let, v katerih smo se trudili spremeniti podobo o starejših v Sloveniji, s svojimi aktivnostmi smo prodirali v mednarodni prostor, društva upokojencev so se pričela odpirati navzven in uvajati nove, za starejše izjemno pomembne programe: organizirano medsebojno pomoč in aktivno državljanstvo. Smo bili uspešni? To bo pokazal čas, smo se pa na vseh ravneh trudili po svojih najboljših močeh.

Zahvaljujem se funkcionarjem vseh društev in aktivov, ki ste jih požrtvovalno in plodno vodili, ker vam je to delo predstavljalo izziv in ker so to od vas pričakovali. Opravljate zelo pomembno delo: lajšate starost mnogim starejšim in njihovim družinam, opozarjate lokalno skupnost, da starejši nismo zajedavci, nepotrebni člani slovenske družbe, ampak dejavni, produktivni ljudje, velika pomoč svojim otrokom in vnukom, dobri sosedje in dobri krajani, da smo pomembni mnenjski voditelji v lokalni skupnosti. Pogosto sem na sestankih z vami slišala, da ni moč najti kandidatov za predsednika društva in druge funkcije, da je težko najti prostovoljce za aktivnosti v društvu, da se starejši ne vključujejo več v društva …

In vendar v organizaciji, ki bo pravkar stara 70 let, delo ne zamira! Vedno se najdejo novi ljudje, ki vlečejo voz naprej prav po zaslugi funkcionarjev – prostovoljcev v društvih, ki ne odnehajo, dokler ne najdejo novih prostovoljcev. Res je, članstvo nam je v vseh osmih letih upadalo, a le za 1 % letno. Ne smemo pozabiti, da nam vsako leto umre skoraj 7.000 članic in članov, da vsako leto podobno število članov izstopa – torej smo dokaj uspešni, saj nam letno upade članstvo le za nekaj več kot 2.000 članov. Ker je Zveza društev upokojencev postala priznana borka za pravice starejših, bo starejšim, ki izstopajo, lažje dopovedati, da morajo s članstvom podpirati prizadevanja za boljše pokojnine, boljše življenjske pogoje v domovih za starejše in za več pomoči tistim, ki preživljajo starost doma. Sklad vzajemne samopomoči – tudi ta je star 70 let – mora ostati in živeti naprej kot spodbuda mlajšim generacijam, da je z medsebojno solidarnostjo mogoče živeti boljše življenje.

Za pridobivanje članstva v organizaciji in v skladu bo nujno dobro informiranje članstva, kar pomeni redno periodično informiranje ter motivacijo poverjenic in poverjenikov, ki so ključni za dobro delovanje društva. Vsem predsednicam in predsednikom ter drugim funkcionarjem društev želim uspešno vodenje društev in aktivov, da bi članstvo znalo ceniti vaša prostovoljska prizadevanja in pobude. Komunikacija med nivoji zveze je še vedno naša najšibkejša točka, ki zmanjšuje učinkovitost v prizadevanjih za obrambo naših pravic.

Pokrajinske zveze so nepogrešljive povezovalke interesov članstva s prizadevanji vodstva ZDUS-a. Pokrajinski predsedniki so nepogrešljiv del vodstva ZDUS-a, saj v Upravnem odboru odločajo o tem, kako bomo zbirali sredstva za naše delo in kako jih bomo delili. Informacije o delu na različnih ravneh morajo prehajati neprestano, društvo se mora zavedati, da je brez povezave v zvezo le skupina ljudi, ki tako ali drugače skrbijo za svoje zdravje.

Vodstvo ZDUS-a se mora zavedati, da je brez podpore članstva neprepoznavno v sedanjem krutem svetu individualizma in sebič- nosti. Na koncu vse člane Zveze društev upokojencev Slovenije naprošam, da spremenite odnos do tistih, ki vas vodijo, da vidite v njih ljudi, ki žrtvujejo svoj čas, znanje, izkušnje in energijo zato, da bi bilo življenje vam, njihovim vrstnikom, lažje. Neuresničljiva pričakovanja, neresnične obtožbe in obrekovanja voditeljem društev, pokrajin in ZDUS-a, ki prostovoljno žrtvujejo svoj čas in nemalokrat tudi denar, jemljejo energijo, predvsem pa voljo do dela. Pomagajte jim, vsi boste bolj zadovoljni. 

Mateja Kožuh Novak

 

aktualno vse

-