Spoštovani upokojenke in upokojenci, člani ZDUS!

Aktualno

Spoštovani upokojenke in upokojenci, člani ZDUS!

Leto 2016 se poslavlja. To leto je hitro minilo, posebno ko sva morala zaradi odsotnosti predsednika Antona Donka s podpredsednico Vero Pečnik prevzeti vodenje ZDUS. Oba sva pričakovala večjo pomoč pri nekaterih odločitvah, a smo vedno znova ugotavljali, kako ljudje različno sprejemamo spremembe, še posebej odločitve. Primopredaja ZDUS po volitvah je bila v nekaterih primerih zelo pomanjkljiva, zlasti na finančnem področju, o čemer priča Poročilo revizijske družbe s pridržkom. To je bil pokazatelj, da je moralo priti do sprememb v vodenju računovodstva, posebno na področju finančnega poslovanja in pri temeljiti spremljavi denarnih tokov. Nekateri vidni, še vedno vplivni člani so brez vednosti vodstva ZDUS organizirali konferenco skupaj s politično stranko in evropskim poslancem, z namenom, da bi s skupnimi napori zapolnili finančno vrzel v programu Starejši za starejše. Ostalo je pri besedah brez učinkov in pri manipulaciji z začasnim vodstvom ZDUS. Veliko je bilo slabe volje pri zaposlenih in včasih še preberem protestno pismo z ultimatom, ker smo izvedli nekaj korektur v predpisih za zaposlene v ZDUS. V letu 2017 nas čaka še nekaj organizacijskih sprememb, predvsem za izboljšanje izrabe delovnega časa.

V vodstvu smo se odločili, da se je treba začeti aktivno ukvarjati s temeljnim poslanstvom ZDUS. Gre za usmeritve, ki bodo v nadaljevanju mandata veljale za poglobljeno razpravo z zaključki ob sprejemanju zakonodaje na področjih pokojnin, zdravstvenega in socialnega varstva, bivalnega standarda in humanitarne aktivnosti. Projekti in programi bodo tekli vzporedno, a le tisti, ki bodo usmerjeni v prid naštetim področjem.

ZDUS je letos praznoval 70-letnico organiziranega delovanja. Slavnostna akademija je potekala v Cankarjevem domu in je bila hkrati vrhunec in zaključek 16. F3ŽO. Statut ZDUS že nekaj let razdvaja članstvo glede vsebine, ki je dovolj zahtevna, saj piramidni sistem vodenja glede na slovenske predpise povzroča trenja tudi med pravniki v ZDUS. Večina PZDU že zdaj dela po usklajenih smernicah svojih temeljnih aktov, a nekateri imajo več motenj, ki jih doslej nismo mogli rešiti. Da se utirimo, nas čaka še veliko naporov.

Delo komisij lahko ocenim zelo različno. V strokovnih službah ZDUS pri posameznikih pogrešam strokovnost na področju, ki ga pokrivajo. Do anomalij je prišlo pri prostovoljskih programih Starejši za starejše in RESje, slednji nam je skoraj ušel iz nadzora, zato hvala vsem, ki ste pomagali. Posebna zahvala gre 3.500 prostovoljcem in njihovim koordinatorjem za požrtvovalno delo v vseh teh letih z željo, da to počnejo še naprej.

V vodstvu smo resno pričeli sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami, kar je že dalo prve rezultate. Davčnih blagajn ni treba voditi DU, ki imajo manj kot 5.000 eur prometa brez članarine. ZDUS je preko svojih članov v Svetu ZPIZ dosegel, da se je izvedla izredna uskladitev pokojnin. Ponovno smo oživili Koordinacijski Spoštovani upokojenke in upokojenci, člani ZDUS! odbor seniorskih organizacij Slovenije – KOSOS. Za MDDSZ so naši upokojeni strokovnjaki pripravili Strategijo dolgožive družbe kot posledico demografskih kazalcev. V obravnavi je dokument Starejši in trg dela v Sloveniji, kjer se pojavljajo strokovnjaki, ki jih imamo v ZDUS kar nekaj, a jih premalo cenimo. Tudi v vsebino Bele knjige o pokojninah, ki jo je pripravilo MDDSZ, smo poglobljeno in z vnemo zagrizli, saj bo osnova za pokojninsko reformo. Zelo pozitivno oceno dajem vodenju PZDU, ki bi z le malo več spodbudami na posameznih področjih lahko dosegali še boljše rezultate. Zmanjševanje članstva je pereč problem, ki ga lahko nadomestimo z večjo učinkovitostjo na naštetih usmeritvah ZDUS. Tudi neposredne akcije DU lahko pripomorejo k pridobivanju novih članov. Skozi piramidno organizacijo (ZDUS–PZDU–DU) želimo dokazati, da delamo v prid članstvu.

Pomembne stvari se dogajajo v temelju upokojencev, včlanjenih v DU. Z veseljem poslušamo ali beremo njihova poročila, ki so ogledalo učinkovitosti, druženja, sproščanja in organiziranega dogajanja na področjih, ki posameznim DU najbolj ustrezajo. Nadaljujte in pripeljite še koga!

V decembru obeležujemo nekaj svetovnih in mednarodnih dogodkov, namenjenih prostovoljcem, človekovim pravicam in medčloveški solidarnosti. Prav je, da se jim primerno posvetimo z aktivnostmi in okolico opozorimo na nujnost spoštovanja teh obeležij. Za konec vam v imenu vodstva ZDUS želim prijetne božične praznike in srečno, predvsem pa zdravo novo leto 2017

Janez Sušnik

aktualno vse

-