projekt

Španija

»Sožitje generacij« je zanimiva akcija s skoraj dvajsetletno tradicijo, v kateri sodelujejo nekatere univerze (Malaga, Almeria, Murcia, Granada, predvsem z juga Španije) – referat za študente in lokalni oddelki za socialno delo. Starejši ljudje, ki živijo sami v večjem stanovanju, brezplačno nudijo sobo in souporabo drugih prostorov študentom iz drugih krajev, ki iščejo namestitev v kraju študija. Za protiuslugo pa študenti starejšim pomagajo v gospodinjstvu, pri vsakodnevnih opravkih v trgovino, na pošto, v lekarno, spremstvo k zdravniku ipd., jim delajo družbo ipd. Vsako leto izvedejo razpis, kamor se prijavijo starejši - ponudniki sob in študenti; v razpisu so natančno navedeni pogoji sodelovanja. Po postopkih izbire sklenejo pogodbo med obema strankama, kjer so natančno opredeljene pravice in dolžnosti obeh strani. Izvajanje dogovora nadzira oddelek za socialno delo, izvedejo kontrolne obiske itd. Referat za študente v nekaterih primerih celo prispeva pavšalni dodatek za stanovanjske stroške. Razpis, pogoji, prijavnica itd. – vse je dostopno na spletnih straneh univerz. Primer Murcia: http://www.um.es/psuv/proyectos/convivencia.php ali Malaga: http://www.uma.es/ficha.php?id=552.

projektni sklopi