Prihodnost delovanja ZDUS

Aktualno

Prihodnost delovanja ZDUS

Letos praznujemo 70-letnico ustanovitve Zveze društev upokojencev Slovenije. ZDUS je v teh letih postala organizacija, katere temeljno poslanstvo je prizadevanje za dobrobit upokojencev na področju pokojninske, socialne, zdravstvene, bivanjske in humanitarne politike. V največji slovenski nevladni organizaciji z okrog 210.000 člani v 509 društvih izvajamo številne dejavnosti od športa, kulture, izletništva, slikarstva, ročnih del in tehnične kulture do bivanjskih standardov.

Ponosni smo na izredno razvit humanitarni program Starejši za starejše, ki v okviru ZDUS-a deluje že več kot 10 let. Iskrena hvala organizatorjem, predvsem pa številnim prostovoljkam in prostovoljcem za požrtvovalno delo. Vodstvo ZDUS posveča veliko pozornost programu RESje za pomoč obolelim za demenco in njihovim svojcem. Skokovito naraščanje demence pri nas in v svetu je resen opomin, da se je treba z njo soočiti ter tudi s pomočjo izkušenj naših prostovoljcev obolelim in njihovim svojcem olajšati življenje. Sklad vzajemne samopomoči, namenjen pogrebnini, bo moral zaradi upadanja članstva dobiti dolgoročno vzdržno strategijo.

ZDUS je v dobri kondiciji in spreminja utirjenost nekaterih praks minulega obdobja, ko so se posamezniki ukvarjali predvsem z visoko politiko in prevzemanjem domačih in evropskih projektov, katerih vsebina je sicer bila usklajena s cilji in nalogami, opredeljenimi v našem statutu, ni pa bila naklonjena urejanju in reševanju notranjih problemov upokojencev v Sloveniji, zato smo se nekoliko izgubili na evropski ravni. Tak način dela mnogim ustreza, a žal se je treba glede napovedanih demografskih sprememb spustiti na realna tla in začeti reševati probleme v naši državi. V zadnjem manifestu opozarjamo, od vlade in koalicije pa zahtevamo, da realizirata obljube z začetka mandata na področju pokojninske politike, zdravstvene reforme, dolgotrajne oskrbe, gospodarstva in pravne države. Politične stranke ob obiskih izrazijo naklonjenost našim predlogom, ko jih je treba uresničiti, pa naletimo na ovire. Usklajevanje pokojnin nobeni od vlad ni pogodu, stalno zavlačevanje za žalostne zneske je prava sramota. Še vedno čakamo na zadnjo letošnjo izredno uskladitev pokojnin za pičle štiri desetinke odstotka. Upokojenci bomo očitno primorani uveljaviti svoje zakonite pravice na ulici.

V ZDUS-u bomo morali za naslednje volitve pripraviti temeljna izhodišča in šele potem nakloniti določeno podporo ter poiskati nasvet, kdo in na kakšen način bo zastopal naše interese. Čaka nas veliko dela, potrebovali bomo pomoč znotraj ZDUS-a, politike, sindikatov in drugih organizacij. Menim, da smo nekatera nesoglasja znotraj ZDUS-a odpravili. Zaradi ustaljene prakse in zasebne navezanosti pa še vedno ostaja vprašanje, kako bo po 15. decembru 2016, ko bosta na novo izvoljena predsednik ali predsednica in vodstvo. Zanimivo je, katera imena se pojavljajo v nekaterih političnih strankah, in sprašujemo se, ali je v naši državi ostalo še kaj, kar se mora razdeliti na dva pola. Takim sporočamo, naj pustijo, da ZDUS vodi svojo politiko, ki ne deli, temveč združuje člane ne glede na politično, versko ali drugo pripadnost. Vodstvo ZDUS mora voditi nevtralno sredinsko politiko in tako doseči povečanje članstva.

Vsi, ki ste pripravljeni vstopiti v naše vrste, dobrodošli. Vsem članicam in članom naše organizacije čestitam ob 70-letnici ZDUS.

Janez Sušnik

aktualno vse

-