Predsednikova popotnica reviji

Aktualno

Predsednikova popotnica reviji

V času počitnic smo preleteli vaše predloge, ki ste nam jih sporočali glede dosedanje vsebine revije in sklenili, da pripravimo prvo jesensko številko v novi obliki, ki bo predstavljena na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Vodstvo ZDUS meni, da je obveš- čenost članstva zelo pomembna, zato smo jo dolžni zagotavljati v čim boljši obliki in na vsakomur razumljiv način. Zavedamo se, da je še veliko starejših, ki ne uporabljajo spletne strani ZDUS-a in jim je pisana beseda bolj blizu. Revija bo po novem tekoče objavljala vse pomembne dogodke iz terena vseh 13 pokrajinskih zvez društev upokojencev in vse novosti in aktivnosti organov ZDUS-a. Prepričan sem, da bodo naši dopisniki s poročanjem o zanimivostih in s slikovnim gradivom bogatili vsebino revije. Ugotavljamo še, da je ZDUS glede aktivnosti ki jih vodimo, premalo prepoznaven v slovenski javnosti kot tudi med članstvom. Pokrajinske zveze in društva upokojencev vodijo aktivnosti, ki bi bile marsikdaj zanimive tudi v drugih okoljih, pa se med seboj premalo informiramo. Tudi o humanitarnem delu naših 3.600 prostovoljk in prostovoljcev bi morali Slovenci vedeti več! Prav tako si želimo večje prepoznavnosti poslanstva programa ZDUS, Starejši za starejše. Evropski parlament nam je za ta program podelil pomembno priznanje Državljan Evrope, ki bo podeljeno oktobra 2017 v Bruslju. V ZDUS-u največ pozornosti posvečamo pokojninam, zdravstvenemu in socialnemu položaju upokojencev, medgeneracijskemu sodelovanju, kot tudi pozitivni zakonodaji za izboljšanje življenjskih in ostalih pogojev starejših v Sloveniji. Ena od temeljnih nalog vodstva in organov ZDUS je ohranjanje civilne družbe v kateri je dovolj prostora za različno misleče, tako na političnem, verskem in svetovno nazorskem področju. To je tudi ena od temeljnih vrednot poslanstva ZDUS, v katerega so vključene PZDU z vsemi DU na terenu. Posebej želim poudariti, da je vodstvo ZDUS po dolgem času v popolni sestavi z obema podpredsednicama, Vero Pečnik in Mijo Pukl.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil nekdanjemu predsedniku Antonu Donku, ki je začel mandat zelo resno, požrtvovalno in strokovno, a mu je bolezen preprečila nadaljevanje dela. Nevenki Dobljekar, dosedanji urednici revije ZDUSplus, pa se zahvaljujem za dolgoletno in kvalitetno opravljeno delo. Prenovljeno revijo bo pripravljal novo imenovani uredniški odbor, ki ga vodi odgovorni urednik Črt Kanoni. Anja Šonc pa je v ZDUS odgovorna za odnose z javnostmi, saj želimo doseči večjo prepoznavnost Zveze v slovenskih medijih. 

Janez Sušnik, predsednik ZDUS

aktualno vse

-