Pravice starejših EU ne zanimajo?

Aktualno

Pravice starejših EU ne zanimajo?

Zunanje ministrstvo RS je 11. in 12. aprila letos na Brdu pri Kranju organiziralo prvo mednarodno konferenco o potrebi po sprejetju konvencije OZN o človekovih pravicah starejših na evropskih tleh. Prisotna je bila vsa politična svetovna elita, ki si prizadeva, da bi v OZN dosegli napredek pri sprejemanju konvencije (politični predstavniki držav podpornic, OZN, Svetovne zdravstvene organizacije), pa tudi tisti, ki še vedno trdijo, da konvencija ni potrebna (predstavniki EU, evropske komisije, OECD, predstavnik nemške vlade) in predstavniki mednarodnih nevladnih organizacij. Kot predstavnica ZDUS-a se je konference udeležila Jožica Puhar. Posvet je odprl Karl Erjavec, glavni govorci prvega dne so bili Stavros Lambrinidis, specialni predstavnik EU za človekove pravice in namestnik generalnega sekretarja OECD, Douglas Frantz ter Rosa Kornfeld Matte, neodvisna svetovalka OZN za področje konvencije o pravicah starejših, ki je obiskala tudi nekatera društva upokojencev.

Prvi panel z naslovom 'Promocija in zaščita človekovih pravic starejših – kje smo' je vodila Rosemary Lane, predstavnica oddelka za ekonomske in socialne zadeve pri OZN, njeni sogovorniki smo bili Mateo Estreme, vodja Odprte ekspertne skupine OZN, sicer predstavnik Argentine v OZN, Thomas Hajnoczi, stalni predstavnik Avstrije v uradu OZN v Ženevi, dr. Matthias von Schwanenflugel, predstavnik ministrstva za družino, starejše, ženske in mlade v nemški vladi, Bridget Sleap, predstavnica Help Age International, in jaz kot predstavnica slovenske civilne družbe. Pogovarjali smo se o nujnosti priprave konvencije o pravicah starejših in o odporu do konvencije v ključnih državah EU. Vsi govorci so Karlu Erjavcu čestitali, ker je organiziral prvi takšen posvet v Evropi, na katerega mu je uspelo pritegniti predstavnike številnih držav in vrhunskih mednarodnih organizacij.

Drugi dan je o položaju starejših v Sloveniji govorila ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. Drugi panel z naslovom 'Promocija in zaščita človekovih pravic starejših – kako naprej' je vodil Alexander Sidorenko, ambasador starejših v Help Age International, sodelovali pa so Johan ten Feuendam, svetovalec na oddelku za enakost pri Evropski komisiji, Egriselda Gonzalez Lopez, predstavnica Salvadorja v OZN, Manfred Huber, predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije, Marjan Sedmak kot predstavnik organizacije AGE in Alanoud Qassim Al-temimi, predstavnica Katarja v OZN. Kljub pomislekom predstavnikov EU je prevladalo mnenje, da je položaj starejših v sodobnem svetu ogrožen, da je zato konvencija o človekovih pravicah starejših potrebna, da je treba v različnih delih sveta organizirati podobne konference in prepričati čim več držav o umestnosti konvencije. Zgovorno dejstvo je, da je Karel Erjavec prvi, ki je dal nam, predstavnikom starejših, možnost, da povemo svoje mnenje na svetovnem vrhu.

Prizadevanje za sprejetje konvencije OZN o človekovih pravicah starejših teče sedmo leto. Karel Erjavec se je na pobudo mednarodnih nevladnih organizacij, ki smo jo v njegov urad prinesli predstavniki ZDUS-a, pogumno odzval in podprl prizadevanje južnoameriških držav, ki so idejo prinesle v OZN. Požel je neodobravanje EU, ki meni, da je konvencija nepotrebna, a se za razliko od pomanjkanja hrbtenice mnogih slovenskih predstavnikov v EU ni dal. Vztraja med podporniki te ideje. Od leta 2013 je Slovenija med vidnimi podpornicami sprejetja konvencije v OZN. Naš predstavnik je podpredsednik odprte delovne skupine, ki si prizadeva dobiti čim več podpornikov med članicami OZN, tudi jaz sem imela čast dvakrat nastopiti v OZN v zagovor potrebi po sprejetju konvencije. 

Mateja Kožuh Novak

aktualno vse

-