Pomembni dokumenti

Starajoča se družba: čas za nove izzive (naslovnica)

Starajoča se družba: čas za nove izzive (vsebina)

 

GIBALNA KULTURA, REKREACIJA IN ŠPORT

Zbornik kongresa športa za vse
 
OKS zgibanka - RECEPT

Zgibanka Recept 2015

Kakovostni živ. slog starejših - 14 F3ŽO

Šport starejših 30 9 2014

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023

Pokrajinski posvet DU in SD_2013_2013
Gibalna kultura_M_ Adamič_29 10 2013
Pobude posveta_ZREČE_30 05 2012

Pomembne svojine za kakovosten življ. slog - dr. Boro Štrumbelj

Zbornik posveta šport starejših 3 12 2005

Gibanje je življenje 

Kakovosten življenjski slog starejših

S skupnimi močmi do zdravja

Staranje je del življenja

 

KULTURA

Nacionalni program za kulturo 2014 - 2017

Kulturna dejavnost ZDUS

Predlogi in stališča ZDUS k Osnutku NPK 2013

Kultura za 3. življenjsko obdobje 

 

IZOBRAŽEVANJE

Nikoli prestari za učenje

Jezikovni tečaji za starejše odrasle

Izobraževanje odraslih

Zagotavljanje družbe za vse generacije

Starejši in izobraževanje