Novi časi – novi izzivi za društva upokojencev

Aktualno

Novi časi – novi izzivi za društva upokojencev

Število članov v Zvezi društev upokojencev počasi, a konstantno pada od leta 2008 dalje. Medtem ko na Dolenjskem in v Beli Krajini, Zasavju, Posavju in Šaleški dolini uspevajo vzdrževati višino članstva, se je v drugih pokrajinah število članov znižalo za 7 do kar 20 %, največ na Južnem Primorskem in v Osrednji Sloveniji.

Napočil je čas, ko moramo ponovno pretresti pomen naše velike organizacije in poiskati nove metode za pridobivanje članstva. Zato organiziramo kreativne delavnice predsednikov društev, kjer pregledamo dosedanje aktivnosti in se pogovorimo o novih izzivih, ki jih prinaša sedanji čas.

Novembra lani se je štirih 4-dnevnih kreativnih delavnic udeležilo 157 predsednikov in predsednic društev upokojencev. Cilj je bila izmenjava izkušenj o vodenju društev in prostovoljcev, o možnih virih za programe aktivnega in zdravega staranja, o pomenu Sklada vzajemne pomoči in humanitarnega dela društev ter o načinih pridobivanja novega članstva.

Delavnic se je udeležila večina predsednikov PZDU Celje, Koroške in Šaleške doline, Posavja, Dolenjske in Bele Krajine ter Severne in Južne Primorske. Izvedli smo jih tako, da so se predsedniki iz različnih pokrajinskih zvez med seboj pomešali. Odziv udeležencev je presegel pričakovanja: velika večina je delavnice ocenila kot zelo koristne za njihovo delo, zelo so bili zadovoljni z medsebojno izmenjavo izkušenj. Po mnenju udeležencev bi jih morali izvajati vsako leto. Podobne delavnice bi morali organizirati tudi za tajnice društev. Poverjeniki so zelo pomembni za stike s članstvom in za Novi časi – novi izzivi za društva upokojencev pridobivanje novih članov. Strinjali so se, da moramo organizirati sistematično informiranje poverjenikov o novostih, ki lahko pritegnejo novo članstvo.

Na delavnicah smo predstavili tudi idejo ustanovitve neprofitnega zavoda v okviru ZDUS, ki bi društvom in PZDU zagotovil dodatne vire sredstev za programe aktivnega in zdravega staranja. Med našim članstvom je veliko ljudi, ki bi še želeli delati in si izboljšati gmotni položaj. Če ustanovimo neprofitni zavod, ki bo ponujal starejšim storitve in določene proizvode po neprofitnih cenah, bo to koristilo tako starejšim kot tudi društvom in pokrajinskim zvezam. Marca je začel delati Zavod Modri Živko. Najprej se bomo skupaj s Fakulteto za farmacijo v Ljubljani usmerili v prodajo na fakulteti testiranih prehranskih (in higienskih) pripomočkov in pričeli polniti bazo podatkov potencialnih izvajalcev storitev za pomoč starejšim za tiste, ki jim dela težave zahtevna državna administracija pri prijavljanju priložnostnih del. Pozivamo vse funkcionarje društev, da nam pomagajo projekt spraviti v življenje.

V Sloveniji deluje veliko društev, ki se ukvarjajo z zdravim načinom življenja, z izobraževanjem, s humanitarno dejavnostjo. Z obrambo pravic starejših se ukvarjajo samo 4 samopomočne organizacije upokojencev, med katerimi je Zveza društev upokojencev najbolj aktivna. To je najpomembnejši razlog, da združujemo starejše v naših društvih, saj časi, ki jih je prinesla 'demokracija' v Sloveniji, starejšim in vsaj tretjini slovenskih družin niso naklonjeni . V Zvezi nas je veliko, naš glas se sliši, pomagajmo sebi in svojim otrokom!

Mateja Kožuh Novak

 

aktualno vse

-