projekt

Nizozemska

Tudi na Nizozemskem obstaja trend čim daljšega ostajanja starejših v svojih stanovanjih. Podatki iz leta 2007: 93 % starejših od 65 let živijo neodvisno, a le šestina bivalnih enot, v katerih bivajo starejši, je primerna za njihove potrebe. Osamljenost in depresija sta največkrat vzrok za starostne bolezni. Klasična domska oskrba je nazadovoljiva in nepriljubljena, zato iščejo druge, alternativne oblike.

Z novim sistemom, ki ga je Nizozemska vlada sprejela 2007, več obveznosti prelagajo na lokalne skupnosti in z različnimi ukrepi spodbuja, da starejši čim dlje živijo neodvisno:

  • spodbujanje gradnje novih bivalnih enot za starejše ali prilagoditve že obstoječih enot na nove potrebe,
  • starejši od 65 let imajo prednost pri odobritvi sofinanciranja najemnin,
  • po novi zakonodaji morajo biti vsa nova stanovanja zgrajena tako, da so primerna za katerokoli življenjsko obdobje (life-cycle home). To pomeni, da se jih brez težav naknadno prilagodi na nove življenjske razmere in potrebe (nemobilnost ipd.),
  • spodbujanje gradnje bivalnih enot z možnostjo oskrbe.

Koncept integriranih sosesk (integrated neighbourhood services - woonzorgzones)
Gre za strnjene soseske za starejše v obliki kroga, z osrednjim oskrbovalnim centrom, do katerega ni več kot 200 m hoda iz katerekoli točke soseske. Nudijo optimalne bivalne pogoje v kombinaciji z vsemi potrebnimi storitvami za starejše (pomoč in nega, služba za manjša popravila in adaptacije, naprave za klic v sili ipd.) in nudijo svoje storitve tudi starejšim izven najožjega kroga. V letu 2008 je bilo registriranih 70 takih sosesk.

Koncept oskrbovanih stanovanj oz. kompleksov (sheltered housing - woonzorgcomplexen)
Ta oblika je alternativa za klasični dom za starejše. Gre za kombinacijo kompleksa neodvisnih dvo do trisobnih stanovanj z dostopom do široke izbire oskrbnih storitev za starejše, vključno 24 urna pomoč. Pogoj je, da so stanovalci zdravstveno sposobni sami skrbeti za svoje gospodinjstvo. Leta 2008 je bilo registriranih 1.242 tovrstnih kompleksov. Povprečna starost stanovalcev je 80 let in približno polovica jih potrebuje neko od oblik pomoči ali oskrbe.

Bivalne enote za manjše skupine starejših z alzheimerjevo boleznijo ali podobnimi boleznimi (kleinschalig groepswonen)
Ker se čakalne vrste za sprejetje starejših s tovrstnimi boleznimi v domove nenehno daljšajo, so sprejeli nov princip sobivanja ljudi v manjših skupinah po 6 do 8 ljudi, večinoma v bližini ali povezavi s prej omenjenimi oblikami. Leta 2005 je bilo 349 takih bivalnih enot, načrtujejo pa podvojitev kapacitet do leta 2010 (podrobnosti na: www.kenniscentrumwonenzorg.nl in www.seniorzorg.nl).

projektni sklopi