Nikar ne izpustite evropskih volitev!

Aktualno

Nikar ne izpustite evropskih volitev!

Kot kažejo evropski dokumenti zadnjih nekaj let, se vrh EU zaveda, da je Evropska unija zašla v prehud neoliberalizem. Tudi prebivalcem razvitih dežel gre vse slabše, zato postajajo priporočila vrha EU državam članicam bolj prijazna ljudem.

Od evropskega parlamenta do Slovenije je dolga pot. Majhno državo, ki je dokazala, da demokracije ne pozna, saj si je kapitalsko politična elita vzela daleč prevelik delež skupnega kolača, nihče ne jemlje resno, še lastni poslanci v evropskem parlamentu ne. Prav na posvetu slovenskih seniorjev v evropskem parlamentu se je pokazalo, kako malo je večini naših predstavnikov mar tistih, ki so jih izvolili v evropski parlament, saj se jih večina ni niti potrudila priti slovenske seniorje pozdraviti , kaj šele, da bi prisluhnili našim besedam. A Evropa se spreminja. In samo od naših predstavnikov v evropskih telesih je odvisno, kako hitro bodo nova priporočila Evrope prišla v slovenski parlament in k slovenskim prebivalcem.

Slovenski seniorji smo ena od najbolj zapostavljenih skupin slovenskega prebivalstva. Če ne bomo imeli v evropskem parlamentu svojih predstavnikov, nas bodo tisti, ki se vedno, kadar to njim odgovarja, pri neupoštevanju naših pripomb sklicujejo na priporočila EU, še vedno zavajali.

Preberite si stališča Tonia Borga, novega evropskega komisarja za zdravje na naslednji strani. Prav to zagovarja, kar ves čas zagovarjamo v naši Zvezi. Naš predstavnik v evropskem parlamentu bo moral biti pozoren na njegova dejanja in priporočila in z njimi bombardirati naša ministrstva, da ne bodo še naprej podpirala bogatenje lobijev v zdravstvu na račun zniževanja dostopa do zdravstvenega varstva prebivalstvu.

V naši akciji za podporo UN Konvenciji o pravicah starejših se nam je, kot smo navedli že v prejšnji številki, odzvala tudi poslanka Tanja Fajon. Ker njenega sodelovanja pri konferenci v prejšnji številki nismo korektno zapisali (za kar se ji iskreno opravičujemo), danes njen popravek objavljamo v celoti.

Tanja Fajon se je na naše vabilo za srečanje takoj odzvala. Na sestanku na ZDUS (avgusta 2013) smo se - popolnoma resno - pogovorili o problemih in se dogovorili za skupne aktivnosti, med katerimi so bile najpomembnejše podpora konvenciji za starejše, pisna izjava za konvencijo in organizacija konference v Evropskem parlamentu (kot dodatne aktivnosti pa še promocija ZDUS prostovoljskega projekta in dogovor, da si izmenjujemo stališča in po potrebi nudimo medsebojno pomoč).

Tanja Fajon se gospod Vajglu na konferenci ni samo pridružila. Obisk v evropskem parlamentu, program konference in vabila so od vsega začetka - po dogovoru na omenjenem sestanku - pripravljali skupaj s pisarno gospoda Vajgla. Oba poslanca sta si tudi delila stroške dogodka - glede na razpoložljivost sredstev je pisarna gospoda Vajgla, po internem dogovoru, plačala več kot pisarna ga. Fajonove. Plakat, ki ga danes objavljamo, so pripravili v pisarni ga. Fajonove; na njem sta navedena oba organizatorja in plačnika obiska. Tudi pisno izjavo so zasnovali v pisarni ga. Fajonove in jo usklajevali s pisarno gospoda Vajgla in nekaterimi združenji.

S podrobno obrazložitvijo sodelovanja pisarne ga. Fajonove pri organizaciji dogodka v EU parlamentu želijo ponovno poudariti, da poslanka in njena ekipa svoje delovne naloge, obljube in obveznosti, kot tudi probleme, ki nam jih zaupajo državljani in različne interesne skupine, jemljejo popolnoma resno. Enako kot gospod Vajgl, pri čemer starost ne igra kakšne velike vloge. Tudi poslanka Tanja Fajon in njeni sodelavci se starajo. Če ne bi imeli resnih namenov, se že na začetku ne bi sestali z ZDUS.

Udeleženci posveta smo dojeli sodelovanje ga. Fajonove kot njeno obljubo, da nam bo pomagala pri premagovanju ovir za starejše v evropskem parlamentu. Ponudili smo ji, da se nam predstavi tudi ona kot kandidatka za evropsko poslanko v naslednjem mandatnem obdobju. Ker je ZDUS strankarsko neopredeljena nevladna neprofitna organizacija (s strankami sodelujemo le pri projektih, ki so za starejše pomembni), na volitvah ne bomo podpirali političnih strank ampak tiste kandidate za poslance, ki so v preteklosti dokazali, da imajo posluh za nas, starejše, in da bodo v evropskem parlamentu zagovarjali naše interese. To sta tako ga. Tanja Fajon kot g. Ivo Vajgl tudi dokazala.

Nikar ne ostajajte doma. Pojdite na volitve. Odločitev, koga boste volili, je seveda vaša.
 

Mateja Kožuh Novak

aktualno vse

-