projekt

Nemčija

Večgeneracijska stanovanjska stavba

Primer: Stanovanjska družba (Wohnungsbaugenossenschaft DeGeWo) je bila pobudnik in investitor 700.000 evrov vrednega projekta v Berlinu: šestnadstropno stanovanjsko stavbo so predelali in za bivanje v njej navdušili tudi starejše najemnike. V stavbi so zgradili dvigalo in balkone, spremenili in prilagodili so tlorise, da je več predelanih bivalnih enot zadostilo standardom za invalide in gibalno ovirane. Spodnja nadstropja so prirejena za uporabo invalidskih vozičkov. Poleg tega sta dve nadstropji namenjeni bivanju mladih družin z otroci. V pritličju so skupni prostori za druženje (igralnice, čitalnice, internetni kotiček, telovadnica), kapacitete za pripravo napitkov in obrokov ipd. Starejši pomagajo družinam pri varstvu otrok, starejšim otrokom pomagajo pri domačih nalogah, skrbijo za zelenice in vrtiček ob stavbi ipd. Mlajši stanovalci te stavbe oz. družine starejše povabijo na večerjo, na nedeljski izlet, jih peljejo k zdravniku ali jim pomagajo pri nakupih. Z dobrim sistemom informiranja so stanovalci povezani med seboj tudi z izmenjavo uslug in znanj. Primer: priročna oseba bo nekomu pomagala pri manjšem popravilu v stanovanju, ta bo drugim nudil inštrukcije iz računalništva itd.

V Nemčiji je v letu 2008 obstajalo že preko 500 medgeneracijskih centrov; vsi ne nudijo bivalnih kapacitet, temveč predvsem najrazličnejše storitve in prireditve primerne za različne starosti. Kar dve petini teh centrov je bilo financiranih iz Evropskih strukturnih skladov.

projektni sklopi