Nagovor predsednika ob zaključku leta 2018

Aktualno

Nagovor predsednika ob zaključku leta 2018

NEKAJ POMEMBNIH AKTIVNOSTI ZDUS V LETU 2018

Delo v ZDUS je potekalo v skladu s finančnim in vsebinskim načrtom za leto 2018. Lahko ugotovimo, da so nas nekateri postopki za uresničevanje slabega položaja in življenja upokojencev mnogo bolj angažirali, saj smo se prav iz teh razlogov pripravili na državnozborske volitve v mesecu juniju.

Memorandum 2018, kot vsebinski dokument, je bil obravnavan na vseh ravneh organov ZDUS in je bil v predvolilnem času predstavljen desetim političnim strankam, ki so bile po mnenju vodstva ZDUS favoriti na volitvah. Za predstavitev zahtev in predlogov, ki jih vsebuje Memorandum 2018, smo prejeli veliko pohval in prav te spodbude in predstavitve so dosegle prvi cilj, da so politične stranke, ki so sedle v poslanske klopi, naše predloge in pobude tudi vnesle v Koalicijsko pogodbo. Vsebina le-te nas je ohrabrila, zato smo naredili primerjavo vsebin Memoranduma 2018 in koalicijske pogodbe ter pripombe in predloge ZDUS in se s tem dokumentom predstavili na 18. F3ŽO. Sledil je dokument Ukrepi ZDUS za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji, v katerem smo natančno in z vsemi finančnimi posledicami predstavili aktivnosti 2018, glede na to, da mora Vlada RS dati v DZ predlog Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2019. V teh ukrepih smo opredelili:

-        -  izredno usklajevanje pokojnin,

-          - dodatek za pomoč in postrežbo,

-          - izplačilo letnega dodatka.

Za leto 2019 smo predlagali, da se za DZ RS predlaga:

-          - redno usklajevanje pokojnin (brez sprememb),

-          - sprememba ZPIZ-2 (odmerni odstotek – zakonodajna pobuda),

-          - postopen dvig vdovske pokojnine (zakonodajna pobuda),

-          - iz letnega dodatka nameni 1 EUR/upokojenca letno za delo upokojenskih organizacij (zakonodajna pobuda),

     -sprememba zakona o socialnovarstvenih dodatkih (pogrebnina za vse v enakem znesku, 530,00 EUR, (zakonodajna pobuda).

Da bi vsi predlogi imeli tudi izračun finančnih posledic, smo kot sestavni del ukrepov priložili naslednje predloge:

-        - za letni dodatek,

-         - za starostne pokojnine,

-         -  za invalidske prejemke,

-          - za vdovske in družinske prejemke.

Razprava v DZ je z glasovanjem pokazala, da naši predlogi, ki smo jih poslali vsem poslanskim skupinam, niso bili sprejemljivi za poslance, ki delujejo v okviru koalicije. Podoben predlog je dala v proceduro tudi poslanska skupina SDS s podporo NSi in delno Levica. Žalostno je, da je temu tako tudi vsled strahovitega padca pokojnin po letu 2015,  s 75,3 % na 59,5 % v letu 2016. V letu 2018 je bila ta le še 57,25 %. Poslanci tistih političnih strank, ki bi morali nujno zastopati zakon ZPIZ-2, temu predlogu niso sledili in so nas, kot že večkrat, postavili na slepi tir. Verjetno je nekaj resnice v tem, da je to predlagala stranka iz opozicijskih vrst.

Naslednje naj omenim, da je enajst PZDU implementiralo v svoje statute vse potrebne določbe Statuta ZDUS, s čimer so nedvoumno dokazale, da so članice ZDUS skupaj z vsemi društvi upokojencev. Šaleška PZDU je spoštovala priporočila in že uredila svoj statut in bo lahko kmalu po sprejemu ugotovitvenega sklepa Upravnega odbora ZDUS postala polnopravna članica ZDUS. Osrednjeslovenska PZDU – Mestna zveza Ljubljana kljub priporočilu tega ni storila in je bila ponovno pozvana v skladu s sklepom Upravnega odbora ZDUS, da to stori do 30. 4. 2019. Zaradi problemov, ki so nastali z včlanjevanjem DU in klubov v PZDU po 53. členu Statuta ZDUS, so se štiri ljubljanska društva odločila, da ustanovijo PZDU Ljubljana z okolico, v kateri so dobrodošla vsa tista DU, ki se ne strinjajo s politiko delovanja Osrednjeslovenske PZDU – MZU Ljubljana. PZDU Ljubljana z okolico bo izpolnila pogoje za včlanitev, ko bo dosegla kvoto članstva, to je 5.000 članov, da se bo lahko polnopravno potegovala za članstvo in upravljanje v ZDUS, zato menim, da bodo DU na zborih sprejeli sklepe in odločali o tem, katera PZDU je za njih najboljša možnost.

Ob zaključku leta ostaja še veliko zadev, ki bi jih lahko zapisal z namenom, da se naša skupna moč okrepi tudi s povečanjem članstva v vsej Sloveniji, kar bi pripomoglo k trudu in ukrepom za izboljšanje njihovega položaja na področju financ, zdravstva, sociale in bivanjskega standarda.

Posebej želim pohvaliti Upravni odbor ZDUS, vse komisije, nosilce programa Starejši za starejše in strokovne službe za dobro opravljeno delo v letu 2018. Naše skupno delo mora temeljiti na dobrih in prijateljskih odnosih in v smeri širjenja prostovoljstva za pomoč tistim, ki so potrebni take pozornosti, kot ga izvaja naš program Starejši za starejše.

Želim vam veliko miru in blagostanja ob prihajajočih božičnih praznikih ter zdravo, uspešno in srečno novo leto 2019.

Janez Sušnik, Predsednik ZDUS

 

aktualno vse

-