Izzivi, volja, vztrajnost in optimizem!

Aktualno

Izzivi, volja, vztrajnost in optimizem!

Leto se je prevesilo v drugo polovico in v naši organizaciji so bila izvedena številna opravila na področju aktivnega staranja. Večina PZDU je opravila letna srečanja, ki imajo poleg kulturnega utripa močno družabno noto. Posebej so pomembna zaradi sporočil, ki jih načrtovalcem razvoja in vsem, ki skrbijo za življenje starejših, izrazijo zbrani upokojenci. Enako bi lahko ugotovili o aktivnostih programa Starejši za starejše, torej pri medsebojni pomoči starejših, za kar gre posebna zahvala tisočem prostovoljcev tega pomembnega in obsežnega humanitarnega programa. Dve ključni in trajni nalogi naše organizacije – skrb za aktivno in zdravo staranje članstva ter medsebojna pomoč starejših – smo kvalitetno opravili in postavili dobre temelje za delo v drugi polovici leta.

Kaj pa področje zaščite pravic starejših? Tukaj v prvem polletju kljub stalnim prizadevanjem nismo bili posebej uspešni. Večina zakonodaje v interesu starejših je šele v nastajanju ali pa so posamezni predlogi in osnutki ponovno vzeti v obravnavo in tehtanje. Pri nekaterih to žal traja že desetletje, kot na primer pri zakonu o dolgotrajni oskrbi. Pa zdravstvena reforma pod okriljem sedaj vročično obravnavane Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, pa Strateški demografski sklad, ki naj bi v prihodnosti zagotavljal stabilnost pokojninske blagajne, in zakon, ki ga bo dokončno opredeljeval in zagotavljal vire njegovega polnjenja. Žal smo vedno znova priče pomanjkanju politične volje, da se zadeve umestijo v pravni sistem in tudi zaživijo. Pogosto slišimo obrušeno frazo, »saj za tako zahtevne zadeve ni denarja, še vedno so gospodarska gibanja na spodnji točki, kazalniki izboljševanja stanja v gospodarstvu pa še vedno šibki«. Temu lahko le s težavo pritrdimo – dejstvo je, da so ukrepanja več kot nujna, narekujejo jih grozeče demografske spremembe. V državah, ki so to uspele pravočasno zaznati in so Izzivi, volja, vztrajnost in optimizem! sprejele učinkovite protiukrepe, je stanje starostnikov bistveno bolj ugodno kot tam, kjer si je politika zatiskala oči pred resničnostjo in odločitve prelagala na poznejši čas. Čas, v katerem živimo, je takemu obnašanju nenaklonjen. Na navedenih pa tudi drugih, z njimi povezanih področjih, bo treba storiti odločne, čeprav tudi boleče korake, saj posledice ne bodo popravljive.

Volje za izzive, tudi politične, nam, upokojencem, ne manjka, tudi odločnosti in vztrajnosti ne, še manj pa optimizma! Kaj pa pri na­ črtovalcih in odločevalcih razvoja in načrtovanja življenja starejših? Kaj naj še storimo, da jih ob vseh verodostojnih statistikah o demografskih spremembah in naraščajočih potrebah starejših v to dokončno prepričamo?

Novo vodstvo ZDUS bo na tem področju neomajno, saj je take zahteve postavil tudi programski volilni zbor članov, najvišji organ naše organizacije. Upravnemu odboru in ožjemu vodstvu ZDUS kot izvršilnemu organu ostane samo eno: iskanje načina in poti, kako zastavljene naloge čim bolj dosledno in uspešno izvesti v dobro vseh slovenskih upokojencev. Zavedamo se, da pot ne bo lahka. Toda mandat smo sprejeli z odgovornostjo in globokim zavedanjem, da je tam, kjer so volja, vztrajnost in optimizem, tudi uspeh. Cilj lahko dosežemo le z odločnostjo in s trdim delom. Strnimo svoje vrste, prisluhnimo teži argumentov in vzpostavimo potrebno raven medsebojne tolerance.

Spoštovane upokojenke in upokojenci, novo vodstvo ZDUS se vam zahvaljuje za izraze vsestranske podpore, ki smo jih bili deležni v predvolilnem času in po volitvah. Prav tako iskrena hvala za vaše številne dobronamerne predloge, pobude in mnenja. Sledili jim bomo in ob vaši podpori naredili vse za splošno dobro našega članstva. 

 
Anton Donko
Predsednik ZDUS

 

aktualno vse

-