Izborili bomo demografski sklad!

Aktualno

Izborili bomo demografski sklad!

V uvodu novembrske številke našega časopisa je bilo zapisano: »Neodvisni avtonomni demografski sklad je namenjen prilagajanju oziroma odzivu na predvidene demografske spremembe v prihodnosti.« V  nadaljevanju je bila izražena bojazen, da izvršilna veja oblasti tudi tokrat ne bo opravila naloge: pripraviti osnutek zakona o ustanovitvi in delovanju sklada. Prav zaradi te bojazni je zaključek uvodnika glasil: »Ne bomo se pustili izigrati, naredili bomo vse, da zaščitimo premoženje, ki ni namenjeno reševanju apetitov vsakokratne oblasti.«

Ker se do januarja letošnjega leta ni nič premaknilo, je Strokovni svet ZDUS sprejel sklep, da z objavo osnutka zakona počaka samo še do konca marca letos, po tem datumu pa bo ZDUS vložil svoj osnutek, kljub zavedanju, da bo pot trnova.

Članstvo je dodatno onerazpoložilo obvestilo ZPIZ o izredni uskladitvi pokojnin, ki se sklicuje na 3. odstavek 67. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki je določil, da se ne glede na osmi odstavek 430. člena ZPIZ-2 izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, izvede v višini 0,7 %. Res je, da je dosežen napredek, mogoče lahko uporabim izraz »preboj«, saj vrsto let nismo bili deležni »usmiljenja«, da bi bil spoštovan sistemski zakon glede usklajevanja. Kljub vsemu veliko število upokojencev to uskladitev upravičeno šteje za žalitev!

Ker se pokojnine ne usklajujejo, se je zakonodajalec očitno ustrašil, da bi se denar v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d. (KAD) kopičil in bogatil pravnega naslednika, to je avtonomni neodvisni rezervni demografski sklad, ki bo namenjen predvsem bodočim generacijam upokojencev. ZIPRS1617 v  drugem odstavku 67. člena namreč določa, da mora KAD ali njegov pravni naslednik, ne glede na tretji odstavek 52. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu, v letih 2016 in 2017 nakazati vsako leto 50 mio eur Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – letos do 29. septembra, prihodnje leto pa do 28. septembra. Obenem tudi določa, da je znesek namenjen predvsem za usklajevanje pokojnin. Če je usklajevanje nižje, naj bi bil tudi znesek nakazila sorazmerno nižji.

Je to smer zagotavljanja dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema? Zagotavljanje dostojne pokojnine za bodoče generacije upokojencev? Zagotovo ne! Tudi zaradi tega bomo izborili neodvisni avtonomni demografski sklad!

Ana Bilbija

aktualno vse

-