Pomembni dokumenti

OBDOBJE 2015-2019

Zapisnik 7 seje ZDR. VARST. 28 2 2017

Sklep o imenovanju nove članice v KZV in DZ sprejeto 9. 2. 2017

Zapisnik 6 seje komisije ZDR. VARST. 8 11 2016

Zapisnik 5 seje komisije ZDR. VARST. 25 8 2016

Zapisnik 4 seje komisije ZDR. VARST. 23 5 2016

Zapisnik 3 seje komisije ZDR. VARST. 4 3 2016

Program dela KZV in DZ 2017

Poročilo o delu KZV in DZ 2016

Zapisnik 1 kor. seje komisije ZDR. VARST. 11 1 2017

Zapisnik skupne seje komisije ZDR. VARST. in kom za SOC. VPR. 2 2 2016

Zapisnik 1 seje komisije ZDR. VARST. 12 1 2016

Program dela KZV in DZ 2016

Poročilo o delu KZV in DZ 2015

Sklep o ust. kom. za zdr. vars. in duš. zdravje 2015-2019

OBDOBJE 2011-2015

KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Program dela komisije ZDR. VARST. 2015

Poročilo o delu komisije ZDR. VARST. 2014

Pripombe h gradivom za 5. sejo Skupščine ZZZS

Predlog dopolnitev in sprememb Predloga sprememb in dopolnil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Zapisnik 13 seje komisije ZDR. VARST. 9 4 2014

The Future of Healthcare in Europe

Pripombe k SRP ZZZS predlog ZDUS 28 2 2014

Zapisnik 12 seje komisije ZDR. VARST. 20 2 2014

Izjava za javnost 17 2 2014

Program dela komisije ZDR. VARST. 2014

Poročilo o delu komisije ZDR. VARST. 2013

Predlog sklepov za sejo Skupščine ZZZS

Zapisnik 11 seje komisije ZDR. VARST. 16 12 2013

Stališča ZDUS do predloga ZZDej

Zapisnik 10 seje komisije ZDR. VARST. 21 6 2013

Izjava ZDUS v zvezi s stanjem v zdravstvu

Zapisnik 9 seje komisije ZDR. VARST. 7 5 2013

Pripombe na predlog Pravilnika o razvrščanju zdravil na liste

Pripombe na predlog Zakona o lekarniški dejavnosti

Zapisnik 8 seje komisije ZDR. VARST. 15 3 2013

Zapisnik 7 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik 1. skupne seje ES za domove starejših in komisije za zdravstveno varstvo 31 1 2013

Zapisnik 6 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik 5 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik 4 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik 3 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik 2 seje komisije ZDR. VARST.

Zapisnik skupne seje ES in predsednikov komisij 1 12 2011

Zapisnik 1 seje komisije ZDR. VARST.

Program dela komisije ZDR. VARST. 2013

Poročilo o delu komisije ZDR. VARST. 2012

Sklep o ust. kom. za zdr. vars. 2011-2015

 ZDUS - izhodišča reforme

Zadnji čas za zdravstveno reformo

KOMISIJA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Program dela komisije za DUŠ. ZDR. 2015
 
Poročilo o delu komisije za DUŠ.ZDR. 2014
 
Zapisnik 2 seje komisije DUŠ. ZDR.
 
Zapisnik 1 seje komisije DUŠ. ZDR.
 
Poročilo o delu 2012 in program dela komisije za DUŠ. ZDR. 2013
 
Sklep o ust. kom. za dus. zdr. 2011-2015