Dobrodošli

 
Prvenstvena naloga in poslanstvo ZDUS je povezovanje in sodelovanje s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti v zasledovanju strateških ciljev za boljši in vsestranski položaj upokojencev. Na lokalni ravni pa morajo društva upokojencev uresničevati svoje konkretne programe za potrebe upokojencev, kjer vsakdo lahko najde nekaj tudi zase. Na ta način bo zagotovljeno kakovostno druženje starostnikov in vseh ljudi dobre volje, ne glede na njihovo vero in politično pripadnost. Veseli nas, da nam uspeva vzdrževati dosežene ravni kakovosti bivanja in dela upokojencev na ravni ZDUS.

Še naprej se bomo zavzemali za dobrobit in izboljšanje razmer starejših ter posredno tudi vseh državljanov Slovenije na vseh področjih, še zlasti pa pri gmotnem položaju starejših, pri zdravstvu, sociali in bivanjskih razmerah.

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS