Pomembni dokumenti

MANDATNO OBDOBJE 2015-2019

Poročilo NO ZDUS za leto 2018

Zapisnik 9. redne seje NO ZDUS 13.03.2019

Zapisnik 8. redne seje NO ZDUS 18.01.2019

Zapisnik 7. redne seje NO ZDUS 27.03.2018

Poročilo NO ZDUS za leto 2017

Zapisnik 6. redne seje NO_25_10_2017

Zapisnik 5. seje NO_26_4_2017

Poročilo NO ZDUS za leto 2016

Zapisnik 4. seje NO_14_11_2016

Zapisnik 3. seje NO 26 5 2016
Zapisnik 2. seje NO 25 2 2016
Zapisnik 1. seje NO 7 12 2015
Poročilo NO za leto 2015

Zapisnik konstitutivne seje NO ZDUS 7 12 2015

MANDATNO OBDOBJE 2011-2015

Zapisnik 8. seje NO ZDUS 11 5 2015

Zapisnik 7. seje NO ZDUS 19 11 2014

Poročilo NO in zapisnik 6. seje NO ZDUS 5 8 2014

Zapisnik 5. seje NO ZDUS 2 4 2014

Zapisnik 4. seje NO ZDUS 22 10 2013

Zapisnik 3. seje NO ZDUS 5 4 2013